17 marca 2022

Apel Prezydium NRL do Prezesa NFZ o dokonanie niezwłocznej, jednoczesnej korekty wyceny świadczeń chirurgicznych i świadczeń stomatologii zachowawczej 

Apel nr 3 /22/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 15 marca 2022 r.

do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o dokonanie niezwłocznej, jednoczesnej  korekty wyceny świadczeń chirurgicznych i świadczeń stomatologii zachowawczej 

 

W związku z zakończeniem prac Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad wyceną części katalogu świadczeń stomatologicznych oraz zapowiedzianą w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego aktualizacją wyceny wypełnień niezawierających amalgamatu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o:

dokonanie niezwłocznej, jednoczasowej zmiany wycen ujętych w ostatecznym Raporcie AOTMiT oraz 6 świadczeń stomatologii zachowawczej :

  1. 23.1502 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni,
  2. 23.1503 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach,
  3. 23.1504 -Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach,
  4. 23.1505 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 3 powierzchniach,
  5. 23.15037-Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych,
  6. 23.1108 – Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego.

Prezydium NRL wyraża zdecydowane przekonanie, że wspomniana w Ocenie Skutków Regulacji ww. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia kwota 21 milionów zł.  na pokrycie różnicy pomiędzy standardem wypełnień amalgamatowych, a ulepszonych wypełnień glasjonomerowych będzie jedynie zmianą kosmetyczną i nie zapewni zarówno niezbędnej opłacalności udzielania wymienionych świadczeń, a co za tym idzie rentowności kontraktów, jak i właściwej relacji wyceny punktowej świadczeń zachowawczych do nowej wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.

Wspomnieć należy przy tym, że prace AOTMiT dostarczyły niezbędnych  danych do dokonania niezwłocznej korekty wyceny wypełnień. Ustalone w przebiegu prac Agencji szacunki kosztów osobowych, fotelowych i  infrastruktury uzupełnione o możliwe do szybkiej kalkulacji koszty materiałowe charakterystyczne dla wymienionych świadczeń zachowawczych stanowią doskonałą bazę do wydania postulowanego zarządzenia Prezesa NFZ.

W związku z powyższym Prezydium NRL apeluje o pilne podjęcie prac w zakresie  korekty wyceny świadczeń chirurgicznych i świadczeń stomatologii zachowawczej, związku z planowanym wycofaniem wypełnień amalgamatowych. Wejście życie nowej wyceny wypełnień stomatologicznych powinno nastąpić w tym samy czasie co, opracowana już przez AOTMiT nowa wycena świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej.  Utrzymanie  i tak malejącej bazy świadczeniodawców wymaga zdecydowanych i skoordynowanych działań, zwłaszcza w kontekście spodziewanego znacznego wzrostu kosztów utrzymania placówek medycznych oraz systemowego niedoszacowania wyceny świadczeń stomatologicznych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie