26 stycznia 2022

Kursy z Obrazowania w Stomatologii

Kursy organizowane przez NRL w związku z wymogami uzyskiwania zgód na wykonywanie procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Zaznaczyć należy, że warunkiem przydatności szkoleń odbytych poza izbami lekarskimi w celu realizacji tego obowiązku jest potwierdzenie ich certyfikatem, jaki zawsze otrzymuje się od organizatora szkolenia (np. firma szkoląca) potwierdzającym, że szkolenie odbyło się w ramach kształcenia ustawicznego.

2021-12-15

Drugi termin szkolenia – 5 lutego 2022 r.

2021-11-30

Wyznaczony został pierwszy termin kursu online „Obrazowanie 2D w Stomatologii” . Termin: 15 stycznia 2022r

2021-11-06

Jeszcze w listopadzie 2021r. zostanie ogłoszony termin pierwszego kursu. Szkolenie w trybie online zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL

Kursy te prowadzone będą w ramach kształcenia ustawicznego i potwierdzone certyfikatem zaznaczającym, że odbyły się w celu spełnienia warunku, o którym mowa w §3 pkt.2) lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych [Dz.U.2021.1725]

Źródło: NIL

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie