18 sierpnia 2020

Okręgowa Izba Lekarska zachęca lekarzy do udziału w szkoleniach organizowanych przez NIL

Fot. Jesse Orrico/Unsplash

Naczelna Izba Lekarska prowadzi szkolenia w formie e-learningu w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyk. Kursy są bezpłatne. OIL w Warszawie zachęca lekarzy do udziału.

Kursy zaplanowany jest zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w tygodniu, a także w weekendy, by jak najlepiej dopasować się do potencjalnych uczestników.

W ramach programu przygotowane zostały szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów, obejmujące następujące tematy:

  1. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu krążenia;
  2. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych;
  3. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu kostno-stawowomięśniowego;
  4. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób nowotworowych;
  5. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu oddechowego.

Oprócz tematyki wskazanej powyżej, kursy obejmują dodatkowo zagadnienia z zakresu komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu, a lekarzami specjalistami.

Informacje na temat szkoleń na bieżąco zamieszczane są na stronie: https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowaniadiagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu pod numerami telefonu: 22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: wytyczne@hipokrates.org.

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie