3 grudnia 2014

Powołano komisję, która przeanalizuje procedury dot. pracy pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

Powołana przez Prezydium ORL komisja zajmie się analizą i dopracowaniem procedur dotyczących postępowania wobec lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wykonywali swój zawód będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Stało się tak w efekcie dyskusji o ograniczeniach, na jakie natyka się w wykonywaniu swoich obowiązków izbowy pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Bogdan Woronowicz.

W każdej izbie, na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej działają pełnomocnicy, których zadaniem jest udzielanie pomocy lekarzom borykającym się z problemem uzależnienia.

Uchwała Rady, którą warszawski pełnomocnik został powołany, zobowiązuje go m.in. do zbierania informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w warszawskiej OIL oraz nakazuje nawiązywanie kontaktu z takimi lekarzami „w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i rozpoznania problemu”.

Jak poinformował Bogdan Woronowicz, nie jest jasne, w jaki sposób może on docierać do takich lekarzy. Ich sprawy trafiają do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i są kierowane do sądu. Rzecznik może też skierować sprawę takiego lekarza do komisji orzeczniczej powoływanej przez Okręgową Radę Lekarską w celu zbadania, czy lekarz nie cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu prawidłowe wykonywanie zawodu.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prof. Zbigniew Czernicki powiedział, że za każdym razem informuje lekarzy, których sprawy rozpatruje z powodu wykonywania przez nich obowiązków lekarskich pod wpływem substancji psychoaktywnych, że mogą zwrócić się o pomoc do dr. Woronowicza – uznanego autorytetu w dziedzinie leczenia uzależnień. Nie muszą jednak oni się do niego się zgłosić.
W toku dyskusji ustalono, że należy przeanalizować tę sytuację i być może zmienić obowiązujące przepisy w tym względzie. Członkowie Rady podkreślili też, że izba nie toleruje zachowania lekarzy, którzy pracują pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jednocześnie izba chce wspomóc tych lekarzy, którzy chcą wyjść z choroby uzależnienia.

jw

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie