23 grudnia 2014

Rada o zjeździe i kolegiach redakcyjnych

Najbliższy sprawozdawczo-budżetowy zjazd okręgowy OIL w Warszawie odbędzie się w dniu 28 marca 2015 roku w hotelu Double Hilton w Warszawie – ustaliła na grudniowym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska.

Powołała ponadto nowe kolegium redakcyjne miesięcznika „Puls”. Stanowią je: Romuald Krajewski, Ewa Miękus-Pączek, Longin Niemczyk, Roman Olszewski, Rafał Paluszkiewicz, Konstanty Radziwiłł i Julian Wróbel. Postanowiono, że podczas posiedzenia Rady w styczniu zostanie powołane kolegium redakcyjne powstającej nowej strony internetowej, której projekt został zaprezentowany Radzie.

Wybory do kolegium poprzedziła dyskusja. Nie został przyjęty wniosek Andrzeja Włodarczyka, by przed powołaniem kolegium ustalić jego zadania.

– Nie dopuszczę do tego, żeby to ciało stało się cenzorem, choć oczywiste jest, że nie będzie działało przeciwko izbom lekarskim – podkreślił w dyskusji prezes ORL Andrzej Sawoni.

Ustawa Prawo prasowe przewiduje w artykule 25 ust. 6, że przy redakcji działa kolegium redakcyjne, jeśli statut redakcji lub właściwe przepisy tak stanowią.

jw

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie