5 października 2015

Decyzja o umorzeniu śledztwa ws. prof. Chazana – prawomocna

Pacjentka, której prof. Bogdan Chazan odmówił legalnej aborcji, nie złożyła zażalenia na umorzenie przez prokuraturę śledztwa w jego sprawie. W związku z tym decyzja o umorzeniu śledztwa uprawomocniła się.

Poinformowała o tym Polska Agencja Prasowa, cytując rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Przemysława Nowaka. Śledztwo zostało umorzone w maju.

Pełnomocnikiem pacjentki był Marcin Dubieniecki. Kiedy zapadła decyzja o umorzeniu, Dubieniecki mówił o zaskarżeniu tego postanowienia. Obecnie mecenas przebywa w areszcie, podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia ponad 13 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy.

Pacjentka wystąpiła też do sądu cywilnego z pozwem przeciwko szpitalowi. Żąda od tej placówki miliona zł zadośćuczynienia.

Płód był obarczony ciężkimi wadami rozwojowymi, m.in.  nie miał kości twarzoczaszki. Pacjentka twierdzi, że kiedy zgłosiła się do niego w 22. tygodniu ciąży, pomimo stanu płodu, prof. Chazan odmówił jej – legalnej w takiej sytuacji – aborcji.  Nie wskazał też kobiecie, choć zobowiązywały go do tego przepisy, innego lekarza lub placówki, gdzie można zabieg wykonać.

Wskutek tej sprawy prof. Chazan został w 2014 r. odwołany z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny – w wyniku decyzji prezydent Warszawy.

Dziecko urodziło się i zmarło niedługo po porodzie.

Sprawa wzbudziła szereg kontrowersji, debat w mediach i komentarzy.

W maju br. mokotowska prokuratura umorzyła śledztwo ws. narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie w związku z odmową przeprowadzenia zabiegu usunięcia ciąży  oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez dyrektora tego szpitala.

 Prok. Nowak mówił wtedy, że z opinii biegłych wynikało, iż wady płodu stwierdzone około 21-22 tygodnia ciąży wskazywały na brak możliwości przeżycia dziecka po urodzeniu. – Nie ulega wątpliwości, iż spełnione zostały przesłanki warunkujące dopuszczalność zgodnego z prawem przerwania ciąży, i to niezależnie od jej zaawansowania. Po złożeniu pisemnego żądania przez pokrzywdzoną lekarze mieli obowiązek wszcząć procedurę prowadzącą do przerwania ciąży – zaznaczył prokurator.

 – Nie ulega również wątpliwości, iż prof. Chazan nie dopełnił ciążących na nim obowiązków związanych z powołaniem się na klauzulę sumienia. Na klauzulę sumienia powoływać się może wyłącznie lekarz mający wykonać świadczenie zdrowotne. Klauzula ta nie może być stosowana przez całą placówkę na zasadzie zbiorowego sumienia, narzucanego przez kierownictwo szpitala – powiedział.

Dodał, że nawet przy uznaniu, iż Chazan powołał się na klauzulę jako lekarz konsultujący konkretny przypadek, to wówczas i tak nie dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy o zawodzie lekarza, gdyż nie wskazał pacjentce realnej możliwości uzyskania należnego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

 Według prokuratury dyrektor szpitala, a tym bardziej lekarz, nie jest jednak funkcjonariuszem publicznym, wobec czego niedopełnienie przez Chazana ciążących na nim obowiązków nie wyczerpało znamion przestępstwa. Prok. Nowak dodał, że zgromadzone dowody wykazały też, że w związku z odmową przerwania ciąży nie było bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia matki, więc sprawę należało umorzyć także w tym zakresie.

W czerwcu Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy uznał, że nie ma podstaw do postawienia zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego lekarzom z całej sprawy.

Sam Chazan skierował sprawę zwolnienia z funkcji do sądu pracy. W pozwie żąda przywrócenia do pracy na stanowisko dyrektora. Proces ruszył w połowie marca. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami.

W tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy dotyczące ograniczeń klauzuli sumienia lekarzy, które zaskarżyła Naczelna Rada Lekarska.

PAP/jw      PAP 24_24

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie