8 kwietnia 2015

Komisje za włączeniem niektórych jednostek wojskowych do katalogu podmiotów leczniczych

  • PAP

Sejmowe komisje zdrowia i obrony narodowej opowiedziały się w środę za poszerzeniem katalogu podmiotów leczniczych o niektóre jednostki wojskowe i zwiększeniem zakresu realizowanych przez nie świadczeń.

Projekt noweli ustawy o działalności leczniczej zakłada, że do katalogu zostaną dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi. Poszerzony ma też zostać zakres realizowanych przez nie świadczeń. Projekt przygotowali posłowie PO.

W środę połączone komisje zdrowia i obrony narodowej rozpatrywały sprawozdanie podkomisji w sprawie tego projektu i przyjęły zgłoszone przez nią poprawki, które m.in. ujednolicają wymagania stawiane dowódcom jednostek wojskowych będących podmiotami leczniczymi i tych, które nimi nie są. Chodzi m.in. o to, by wszystkich dowódców dotyczył wymóg niekaralności.

Obecnie wśród podmiotów leczniczych mogących realizować świadczenia zdrowotne w ustawie wymienione są m.in. państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez ministra obrony narodowej. Jednak, jak wskazują autorzy projektu, konieczne jest rozszerzenie istniejącego katalogu podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Projekt dotyczy możliwości wykonywania pracy przez lekarzy zatrudnionych w tych jednostkach wojskowych, które nie prowadzą samodzielnej księgowości, a w imieniu których robią to wojskowe oddziały gospodarcze.

Nowe przepisy będą obejmowały jednostki wojskowe posiadające w strukturze organizacyjnej lekarza, w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również wówczas, gdy odbywa się ona poza granicami państwa.

Rozszerzony ma zostać zakres świadczeń zdrowotnych o wykonywane w przeznaczonych do tego obiektach i pojazdach będących na wyposażeniu sił zbrojnych (m.in. na poligonach, w szpitalach kontenerowych).

Szczegółowe wymagania odnośnie pomieszczeń, urządzeń i obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest szef MON, oraz w jednostkach wojskowych, będą określone na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej.

W celu uniknięcia ewentualnych roszczeń żołnierzy w związku z uciążliwością świadczeń realizowanych w warunkach polowych (bojowych) jednostki wojskowe mają zostać wyłączone z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jak podkreślają autorzy projektu, zachowany ma zostać jednocześnie obowiązek zapewnienia warunków właściwego przebiegu leczenia. Jednostki wojskowe nie będą miały obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Projekt określa również podział praw i obowiązków pomiędzy kierownikiem podmiotu leczniczego (jednostki polowej służby zdrowia) a kierownikiem jednostki budżetowej zaopatrującej ten podmiot. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych powierza kierownikowi jednostki budżetowej, natomiast czynności związane z działalnością leczniczą – kierownikowi jednostki polowej służby zdrowia.

Pracownicy medyczni jednostek wojskowych mają być wynagradzani tak jak pracownicy jednostek budżetowych. Podczas wykonywania zadań poza granicami państwa czas pracy pracowników medycznych jednostek wojskowych ma być regulowany na podstawie przepisów ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

PAP 24_24

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie