2 lipca 2015

NRL o bezzębnej starości

Dużo mówi się o polityce senioralnej, ale o stomatologii dla osób w wieku powyżej 65. r. ż. – w ogóle. Temat podjęła Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej. Problem jest olbrzymi, bo bezzębie to przypadłość aż 40 proc. Polaków w wieku podeszłym. Publiczny system niewiele oferuje pacjentom z problemami zębów i jamy ustnej. Średnia stawka na leczenie stomatologiczne to w skali kraju 45,43 zł. Rocznie.

Dr Małgorzata Lindorf z NRL podczas konferencji prasowej 2 lipca przypomniała, że nieleczone zęby, krwawienie z dziąseł, kamień nazębny i brak uzupełnień protetycznych mogą wywoływać, zaostrzać lub utrudniać leczenie chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca, choroby serca i choroby układu pokarmowego.

Samorząd lekarski apeluje o zwiększenie wydatków na opiekę stomatologiczną dla całego społeczeństwa i w ramach rządowego programu senioralnej opieki stomatologicznej. Budżet NFZ na opiekę stomatologiczną w 2015 r. wynosi 1 mld 75 mln zł (w 2014 r. – 1 mld 80 mln zł).

– 45,43 zł to średnia stawka na pacjenta rocznie w Polsce. Na Mazowszu ta stawka jest niższa – podkreśla wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Marta Klimkowska-Misiak. Przypomina, że OIL w Warszawie wielokrotnie zwracała się do NFZ i Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Bezskutecznie.

Wiceprezes zwraca uwagę na absurdy „koszykowe”.

– Uzupełnienie protetyczne częściowe przynależy się w sytuacji, gdy brakuje co najmniej pięciu zębów. A co ma zrobić pacjent, który w wyniku urazu stracił dwa siekacze? – pyta.

NRL suchej nitki nie zostawia na regulacjach, które nakazują dentystom postępowanie wbrew aktualnej wiedzy medycznej. Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia częściowe uzupełnienia protetyczne mają bowiem udowodnioną szkodliwość.

– NFZ finansuje tylko najprostsze akrylowe protezy całkowite i częściowe. A protezy częściowe, z racji swojej budowy, niszczą tak cenne resztkowe uzębienie pacjentów w starszym wieku – mówiła podczas konferencji Anita Pacholec, przewodnicząca Zespołu ds. NFZ w Komisji Stomatologicznej NRL.

W związku z tym, że dostępność do opieki stomatologicznej ze środków publicznych jest raczej iluzoryczna, Polska ma bardzo niekorzystne wskaźniki zapadalności i umieralności na nowotwory jamy ustnej.

– Często nowotwory te są wykrywane, kiedy dają już przerzuty do innych narządów. Efekt jest taki, że wskaźnik pięcioletnich przeżyć tych pacjentów wynosi 52 proc. – niemal dwukrotnie wyższy niż w krajach Europy zachodniej. Mając na uwadze zdrowie jamy ustnej ludzi starszych wiekiem, nie można pominąć tak bardzo ważnego aspektu, jakim jest profilaktyka onkologiczna związana z nowotworami jamy ustnej, warg, języka czy gardła – powiedziała dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Przypomniała, że ok 10 proc. wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory jamy ustnej.

Postulaty NRL to:

  • zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki stomatologicznej;
  • refundowanie leczenia kanałowego zębów trzonowych w sytuacji, gdy potrzebne są one w leczeniu protetycznym;
  • zapewnienie bezpłatnej diagnostyki (np. zdjęć pantomograficznych);
  • zapewnienie finansowania transportu do stomatologa starszym osobom, które tego potrzebują;
  • wprowadzenie karty opieki stomatologicznej seniora (KOSS), w której zapisywane byłyby najważniejsze informacje dotyczące zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków;
  • stworzenie rządowego programu senioralnej opieki stomatologicznej oraz systemu edukacji stomatologicznej, który byłby propagowany m.in. przez uniwersytety trzeciego wieku.

Justyna Wojteczek

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie