15 września 2015

Ponad 5,7 miejsc szkoleniowych w trybie rezydentury

Ponad 5,7 tys. rezydentur przyznał minister zdrowia w październikowym postępowaniu kwalifikacyjnym. To dotychczas największa liczba miejsc dla specjalizujących się lekarzy finansowana z budżetu państwa. Na Mazowsze przypada 717 miejsc.

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie będzie trwało od 1 do 31 października 2015 r. Lekarz/lekarz dentysta może ubiegać się o jedno z 5746 miejsc rezydenckich (w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych).

Ministerstwo zdrowia podkreśla, ze zostało przyznanych 100 proc. miejsc zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególnych wojewodów, a w niektórych dziedzinach, które resort uznał za kluczowe, pula miejsc została zwiększona (np. w dziedzinach: medycyna rodzinna, interna, pediatria, diabetologia, ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna, reumatologia, psychiatria, kardiologia, chirurgia ogólna, neurologia).

Ponadto, jeżeli urząd wojewódzki nie zgłosił zapotrzebowania na specjalizacje w danej dziedzinie, minister przyznał jedną rezydenturę, o ile było wolne miejsce szkoleniowe.

Na Mazowszu najwięcej miejsc przyznano w dziedzinach: chorób wewnętrznych (105), pediatrii (83), psychiatrii (53), medycynie rodzinnej (45). Ani jednej rezydentury w województwie nie przewidziano m.in. w endokrynologii dziecięcej, protetyce stomatologicznej, chirurgii plastycznej i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Duża liczba rezydentur to wypełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz. O to, by Ministerstwo Zdrowia co roku zapewniało wszystkim młodym lekarzom rezydentury, apelował przez lata samorząd lekarski.

Wraz ze zwiększeniem liczby rezydentur zmieniły się jednak zasady w postępowaniu kwalifikacyjnym. Niektóre z nich bezskutecznie zostały oprotestowane przez Komisję ds. Młodych Lekarzy. M.in. wprowadzono przepis w praktyce uniemożliwiający zmianę dziedziny specjalizacji w ramach rezydentury lekarzom i lekarzom dentystom, którzy już raz zostali zakwalifikowani do szkolenia specjalizacyjnego. Nie można zmienić dziedziny nawet jeśli uzasadnia to życiowa sytuacja danej osoby (inna niż przeciwwskazania zdrowotne).

Samorząd lekarski proponował, żeby dopuścić większą elastyczność w zakresie wybierania specjalizacji. Obecnie lekarz/lekarz dentysta składa wniosek do wojewody lub innego uprawnionego podmiotu o szkolenie specjalizacyjne wskazując tylko jedną dziedzinę medycyny, w której chce się specjalizować. Samorząd postulował, żeby we wniosku wskazać nie więcej niż dwie dodatkowe dziedziny medycyny, w kolejności od dziedziny bardziej preferowanej.

jw

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie