27 października 2015

Porozumienie Rezydentów – reaktywacja

Powstał ruch młodych lekarzy w trakcie specjalizacji, którzy chcą walczyć o lepsze warunki odbywania szkolenia. Na spotkanie w Warszawie 24 października przyjechało kilkadziesiąt lekarek i lekarzy z całej Polski. Nastroje były raczej wojownicze.

Młodzi lekarze sformułowali kilka postulatów. Są to:

  • podniesienie podstawowego wynagrodzenia lekarzy rezydentów,
  • sprecyzowanie przepisów dotyczących dyżurów medycznych pełnionych przez lekarzy w trakcie specjalizacji,
  • zwrot kosztów udziału w kursach specjalizacyjnych (chodzi tu także o to, by rezydenci, zatrudnieni w końcu na podstawie umowy o pracę, otrzymywali przysługujące im na mocy Kodeksu pracy diety i delegacje,
  • możliwość zmiany specjalizacji,
  •  dodatek finansowy dla opiekunów specjalizacji.

Dyskusja na temat celów porozumienia i sposobów działania była burzliwa, a jej uczestnicy zgodzili się, że nie wszyscy mają takie same problemy. Są na przykład szpitale, w których nie ma kłopotu z dyżurami medycznymi odbywanymi przez rezydentów, czy delegacjami na szkolenia. Jednak zadowolonych z warunków kształcenia specjalizacyjnego nie ma wielu.

Młodzi narzekali też, że nie mają wystarczającej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych. Niektórzy jednak temperowali kolegów w tym względzie.

– Jesteśmy dobrze wykształceni, czytamy naprawdę trudne, wielostronicowe teksty, chyba nie powinno być problemu ze znalezieniem Kodeksu pracy i przeczytaniem go – mówił jeden z dyskutantów.

Jednocześnie padały głosy o obawach, że próba osiągnięcia swoich celów w macierzystych placówkach może skończyć się dla młodego lekarza w trakcie specjalizacji trudnościami w jej uzyskaniu.

– Przestańmy się bać – apelował lider Porozumienia Damian Patecki.

Dorota Mazurek, która uczestniczyła w spotkaniu z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, podkreślała, że lekarze w trakcie specjalizacji są potężną siłą; wprawdzie zdobywają kwalifikacje konieczne do uzyskania tytułu specjalisty, jednak w trakcie wykonują w szpitalach i przychodniach pracę, bez której placówki te nie są w stanie normalnie funkcjonować.

Na facebooku została utworzona specjalna grupa młodych. Dyskutuje na tym forum około 1500 młodych lekarzy. To z tej grupy wywodzą się lekarze, którzy przyjechali na spotkanie z różnych części Polski.

Ze związkiem czy z izbą?

Sporo czasu zajęła kwestia tego, kto może pomóc bardziej w realizacji postulatów. O gotowości Izby do pomocy młodym mówiła Ewa Gojan z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Dorota Mazurek wskazywała na inne usytuowanie instytucjonalne izby i związku (z mocy konstytucji samorząd zawodu zaufania publicznego powołany jest do ochrony jakości wykonywania tego zawodu w celu ochrony społeczeństwa, które korzysta z danych usług, zatem lekarski działa przede wszystkim w interesie pacjentów; związek zawodowy służy wyłącznie ochronie praw pracowniczych określonej grupy zawodowej). Mówiła ponadto, że z racji innych zadań i sposobów realizacji tych zadań związek zawodowy może działać szybciej niż izba lekarska.

Ewa Gojan zadeklarowała pomoc izby dla młodych lekarzy, czy w postaci dostępu do pomieszczeń koniecznych do spotkań, czy w poparciu słusznych żądań lekarzy (samorząd lekarski ma ustawowe prawo reprezentować środowisko lekarskie przed władzami publicznymi i opiniować wszelkie działania wobec tej grupy zawodowej).

Lekarze zadecydowali o przystąpieniu do związku zawodowego lekarzy, jednak liczą też na poparcie Izby. W głosowaniu wybrali liderów, którzy będą koordynować działania w celu realizacji postulatów. Młodzi nie wykluczają, że jeśli nie uda się tych celów osiągnąć w drodze rozmów, negocjacji, apeli itp., na wiosnę zorganizują manifestację.

Justyna Wojteczek

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie