21 lipca 2015

Specyfika polskiej kardiologii dziecięcej

Specyfiką polską na tle innych krajów europejskich jest stosunkowo wysoki odsetek dzieci, które przychodzą na świat z ciężkimi wrodzonymi wadami serca i niedostateczny dostęp do właściwej opieki po tym, kiedy zostaną uratowane.

Zgodnie z rejestrem lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, kardiologów dziecięcych jest obecnie 119 i wszyscy wykonują ten zawód. Specjalizacja ta od 2007 roku znajduje się na liście priorytetowych. Liczba lekarzy tej specjalności jest jednak wciąż za mała w stosunku do potrzeb.

Najgorsze jest natomiast to, że kardiologów dziecięcych interwencyjnych – jak poinformował konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej prof. Jacek Białkowski – jest… dziewięcioro. I – bez wypominania komukolwiek wieku – nie są to ludzie młodzi.

– Ta luka pokoleniowa budzi nasz niepokój – powiedziała prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys z Centrum Zdrowia Dziecka.

Minister Zembala optymizmu jednak nie traci.

– W najbliższym rozporządzeniu (dot. specjalizacji) kardiologia dziecięca nadal będzie zaliczona do specjalizacji priorytetowych – zapowiedział. – Środowisko musi być bardziej otwarte na szkolenie nowych kolegów – dodał.

Specyfiką polską jest duża liczba ratowanych dzieci z wrodzonymi wadami serca. Polscy lekarze odnoszą tu bardzo duże sukcesy.

– Liczba płodów z wadami serca jest wszędzie mniej więcej taka sama. Jednak o ile w Polsce 80-95 proc. kobiet decyduje się na kontynuację ciąży po otrzymaniu informacji o poważnej wadzie serca płodu, to w Holandii czy Francji na urodzenie takiego dziecka decyduje się około 15-20 proc. z nich – mówiła prof. Jadwiga Moll z łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki.

Zwróciła uwagę, że w Polsce dobrze rozwinięta jest diagnostyka prenatalna wrodzonych wad serca i coraz lepiej rozpoznaje się te wady bezpośrednio po urodzeniu. Problem polega na tym, że choć polscy lekarze dzieci te ratują, to w późniejszym życiu mają one problem z dostępem do odpowiedniej opieki medycznej przystosowanej do ich stanu zdrowia.

To także jest polską specyfiką. Podobnie jak brak profilaktyki przed wirusem RSV dzieci z niektórymi wadami serca. Bożena Werner z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwróciła uwagę, że wcześniaki mają zagwarantowane podawanie immunoglobuliny chroniącej przed zakażeniem tym wirusem, jednak bez takiej ochrony pozostają dzieci z niektórymi wadami wrodzonymi serca, które bardzo takiej profilaktyki potrzebują.

Informacja dotycząca sytuacji kardiologii dziecięcej była przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 21 lipca. Wyraźnie zaznaczył się podczas tego spotkania rozziew pomiędzy sposobem pracy Komisji preferowanym przez posłów (zwłaszcza opozycji), a oczekiwaniami co do dyskusji dotyczącego tematu preferowanego przez nowego ministra. Nie chciał sam przedstawiać tez dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo, oddając głos współpracownikom i bezpośrednio odpowiadać na pytania zadawane zarówno przez posłów, jak i ekspertów. Budziło to niezadowolenie lub zdziwienie wśród posłów.

jw

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie