26 czerwca 2015

Izba będzie wspierać innowacyjność w medycynie na Mazowszu

OIL w Warszawie zrzesza największą liczbę lekarzy i dentystów spośród wszystkich regionów Polski, ma zatem dostęp do wiedzy na temat potrzeb zarówno tej grupy, jak i jej pacjentów. Dlatego powołała spółkę CERMed, która będzie koordynować działania Mazowieckiego Klastra Wspierania Innowacji w Medycynie. Cel to m.in. rozwój innowacji w regionie w tej dziedzinie nauki i gospodarki.

 FOTORELACJA 

 

Podpisanie umowy powołania klastra przez przedstawicieli podmiotów, będącymi jednocześnie jego członkami założycielami, odbyło się w tym tygodniu. Obecnie znajdują się w nim, oprócz spółki CERMed Centrum Rozwoju Medycyny:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych,
 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych,
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • SPZ Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz,
 • SPZ ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego,
 • Inwest-Pro Spółka z o.o,
 • Uni-Net Poland Sp. z o.o,
 • Dorota Ślebioda,
 • Synergic Sp. z o.o.

Choć obecnie przystąpiło do klastra 14 podmiotów, to jego formuła jest otwarta.

W ubiegłym roku na konferencji w Senacie prezes PAN prof. Michał Kleiber podkreślał, że innowacje to klucz do rozwoju regionów i państw. Do tego, by były rozwijane, potrzebne są nie tylko pieniądze, ale i synergia między poszczególnymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego.

Obecność w Mazowieckim Klastrze Wspierania Innowacji w Medycynie podmiotów zajmujących się rozmaitymi dziedzinami życia naukowego, gospodarczego i społecznego daje olbrzymią szansę na precyzyjne określenie działań współpracy między nimi, dzięki czemu synergia ta zostanie wywołana (opisywane w literaturze dot. klastrów efekty synergiczne to np. przekazywanie know-how, zwiększenie produktywności członków klastra, wprowadzanie innowacji, przyciąganie nowych zasobów). Środki na działanie zapewni natomiast Unia Europejska – podmioty w klastrze ubiegać się będą o pieniądze zaplanowane w perspektywie finansowej na lata 2013-2020.

Wychodząc z inicjatywą stworzenia klastra i zachęcając do udziału w nim podmioty i organizacje naukowe i gospodarcze, OIL w Warszawie wpisuje się w priorytet Ministerstwa Gospodarki kreowania warunków dla ułatwiania wprowadzania innowacji i osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw działających na Mazowszu.

Najbliższe działania to dokończenie kwestii formalno-prawnych oraz zgłoszenie faktu powstania klastra do Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Potem przyjdzie czas na składanie wniosków o wsparcie pomysłów członków klastra do Unii Europejskiej.

jw

 

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie