14 listopada 2014

W Senacie o innowacjach w medycynie

Nie ma innowacji w medycynie bez pieniędzy – to jedno z przesłań konferencji poświęconej temu tematowi, jaka odbyła się w Senacie 21 października br. z inicjatywy wicemarszałka tej izby parlamentu Stanisława Karczewskiego i rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczyka.
Prof. Krawczyk podkreślił, że lekarzy nic nie zwalnia od wprowadzania innowacji – przysięga Hipokratesa zobowiązuje ich do stałego poszerzania swojej wiedzy i stosowania nowych rozwiązań służących chorym.
Uczestnicy konferencji byli jednak zgodni, że państwo polskie jednak nie zapewnia wystarczających środków na prowadzenie badań w medycynie. Znaczna część badań klinicznych to badania finansowane przez przemysł farmaceutyczny i wyrobów medycznych; brakuje środków i odpowiednich ram prawnych ułatwiających badania niekomercyjne.
Mało jest też środków pozyskiwanych z innych źródeł – czyli od prywatnych sponsorów niezaangażowanych w konkretne badanie. Prof. Krawczyk wspomniał o systemie stosowanym na Uniwersytecie w Cambridge, który pieniądze na badania uzyskuje zarówno od odpowiednika polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnych sponsorów (fundacji, przedsiębiorstw, osób prywatnych itp.).
Polscy badacze sięgają przede wszystkim do środków Unii Europejskiej. I wykazują się w tym niemałą determinacją.
Rektor WUM przypomniał, że zostało uruchomione Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – obecnie największe przedsięwzięcie biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. To wspólny projekt Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).
Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że premier Ewa Kopacz w expose zapowiedziała wzrost wydatków na badania i rozwój; powiedziała jednak, że poziom wydatków 2 proc. PKB na naukę mamy osiągnąć dopiero w 2020 roku. – To trzeba przyspieszyć – podkreślił.
Wymóg zwiększenia wydatków na badania i rozwój nakłada na Polskę Unia Europejska. Polska od lat należy do państw UE o najniższych wydatkach na ten sektor. Z danych Eurostatu wynika, że w 2012 r. wydaliśmy na ten cel 0,9 proc. PKB, podczas gdy średnia dla UE wyniosła ponad 2 proc. Naszą bolączką są zwłaszcza niskie wydatki sektora prywatnego. Jeśli chodzi o wydatki państwa na badania i rozwój, w 2014 r. wynoszą one 0,39 proc. PKB, a w 2015 r. ma to być 0,42 proc.
Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono chorobom mózgu i nowatorskim technikom ich leczenia, szczególnie w kontekście stojących przed nami wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Na ten temat mówił prof. Grzegorz Opala; o nowatorskich technikach medycznych w leczeniu chorób mózgu mówił prof. Mirosław Ząbek, ordynator Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowegow Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Próby odpowiedzi na pytanie o możliwości wykorzystania innowacyjności w psychiatrii i leczeniu zaburzeń psychicznych podjął się kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Wojnar. Następne dwa referaty dotyczyły zastosowania najnowocześniejszych metod leczenia w pediatrii. O innowacyjnych metodach leczenia w onkologii i hematologii dziecięcej mówiła prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu senator Alicja Chybicka, a o postępach w chirurgii dziecięcej na przykładzie leczenia wrodzonej przepukliny przeponowej – prof. Andrzej Kamiński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pełny zapis video konferencji dostępny jest na stronie internetowej Senatu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie