28 marca 2015

Zjazd pozytywnie o działalności Izby w 2014 roku i planach na następny rok

Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjął sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Zawodowego, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności w 2014 roku. Radzie zostało udzielone absolutorium. Ponadto przyjęty został preliminarz budżetowy na 2015 rok.

Na Zjazd przybyli zaproszeni goście: rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz wicedyrektor ds. medycznych tej instytucji Michał Dzięgielewski, szef Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM prof. Wiesław Jędrzejczak, przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Podczas zjazdu wręczone zostały odznaczenia i medale izbowe.

Prezes ORL Andrzej Sawoni podkreślił, że miniony rok upłynął na usprawnianiu działania izby. Poinformował, że prowadzone są prace nad wdrożeniem systemu jakości ISO 9001 i już wkrótce Izba uzyska certyfikat.

Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, by rozpocząć wprowadzenie tego systemu, były wątpliwości, czy jest on potrzebny. Po ponad rocznych doświadczeniach oceniam, że krok był bardzo potrzebny: procedury w Izbie zostały usprawnione – powiedział.

Prezes przypomniał, że od niemal roku lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w izbie mają prawo do bezpłatnych porad prawnych na mocy umowy z kancelarią Dittmajer i Wsp. sp.k.

To był trafiony pomysł, bo lekarze z pomocy kancelarii korzystają: udzielonych zostało 945 porad, a odebranych zostało ponad 2 tys. telefonów od lekarzy, często w godzinach wieczornych i nocnych. Początkowo kancelaria udzielała 100, a obecnie ponad 150 porad miesięcznie – poinformował.

Wspomniał o rozwijającej się współpracy z ukraińskimi lekarzami, którzy planują utworzyć w swoim państwie samorząd lekarski na wzór polskiego.

Prezes zaznaczył, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowaniem pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest pomoc dla medyków borykających się z uzależnieniem, konieczne wydaje się opracowanie programu zdrowotnego dla takich lekarzy oraz ustawowego umocowania funkcji pełnomocnika. Jak wyjaśnił, przepisy nie pozwalają teraz na pełne współdziałanie OROZ i OSL z pełnomocnikiem w taki sposób, by lekarzom mającym problem z uzależnieniem skutecznie pomagać.

Wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca OKR Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć poinformowała, że Komisja przeprowadziła w 2014 roku dwie kontrole w izbie, w tym kosztów organizacji i przeprowadzenia XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL.

Wybory na ten zjazd zostały przeprowadzone na podstawie nowej ordynacji. Na jej mocy można było oddać głos korespondencyjnie.

OKR stwierdziła, że koszty wyboru delegata są o 271 proc. wyższe niż w poprzednim systemie. Stąd OKR uważa za konieczne przeprowadzenie analizy nowego systemu wyborów delegatów – powiedziała przewodnicząca komisji.

Te wybory muszą być droższe, bo trzeba wysłać tysiące listów do lekarzy i lekarzy dentystów. Ale trzeba odpowiedzieć sobie pytanie: czy jednak nie jest to warte tych pieniędzy, jeśli zależy nam na uzyskaniu większej reprezentatywności. Te wybory pokazały, że dzięki nowej ordynacji frekwencja była wyższa niż w poprzednich latach – powiedział prezes Sawoni.

OKR stwierdziła ponadto, że o 62 proc. wzrosły koszty organizacji zjazdu w porównaniu do zjazdu wyborczego w 2009 roku.

Po skontrolowaniu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego OKR sformułowała kilka wniosków. M.in.  uznaje za zasadne dokonywanie raz do roku analizy liczby uzyskanych przez lekarzy punktów edukacyjnych, do zbierania których zobowiązuje ich ustawa, oraz informowanie ich, np. drogą mejlową – o wyniku tej analizy.

Andrzej Sawoni zaznaczył, że uwagi sformułowane przez OKR są wprowadzane.

Przewodnicząca OKR poinformowała, że komisja jest w trakcie kontrolowania działającego w izbie  Klubu Lekarza, a będzie kontrolować Puls oraz komisje: ds. Lekarzy Dentystów oraz Emerytów i Rencistów.

OROZ i OSL: coraz więcej skarg

Pomimo różnych akcji legislacyjnych, powołania wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych odnotowujemy stały wzrost liczby skarg – powiedział okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prof. Zbigniew Czernicki.

W 2014 było ich 418, czyli o 46 więcej niż w roku poprzednim. Łącznie rozpatrzono 584 spraw, przy czym 116 zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, 189 – umorzono, 55 trafiło do Okręgowego Sądu Lekarskiego, a 28 zakończono w inny sposób.

Rzecznik zwrócił uwagę na problem udziału lekarzy i lekarzy dentystów w reklamach. Poinformował, że OROZ prowadzi monitoring pojawiających się reklam i każdy przypadek domniemanego udziału lekarza w reklamie jest badany (lekarze i lekarze dentyści mają ustawowy zakaz występowania w reklamie produktów, przy wyborze których zachęta ze strony profesjonalisty medycznego ma znaczenie dla klienta). Jeśli okazuje się, że faktycznie lekarz zachwala jakiś produkt, OROZ wszczyna postępowanie. Prof. Czernicki poinformował, że w 2014 roku prowadzone były trzy sprawy dotyczące udziału lekarzy w reklamach.

Przewodniczący OSL dr Roman Jasiński ubolewał, że pacjenci przez rozmaite kancelarie odszkodowawcze są wprost zachęcani do składania skarg. Poinformował, że OSL rozpatruje dwa rodzaje spraw: wnioski rzecznika o ukaranie lekarza i zażalenia na postanowienia rzecznika.

W 2014 roku OSL ukarał łącznie 49 lekarzy, przy czym trzem lekarzom zawieszono prawo wykonywania zawodu na 1 rok, a  dwóm – na dwa lata, jednej osobie – na 5 lat. Ta ostatnia osoba – jak powiedział dr Jasiński – nie pierwszy raz stawała przed sądem lekarskim.

Jedna osoba otrzymała zakaz wystawiania zaświadczeń lekarskich na sześć miesięcy.

Jest to lekarz, który wręcz hurtowo,  bez badania pacjenta, wystawiał zwolnienia z pracy – poinformował przewodniczący sądu.

Dodał, że pojawił się nowy rodzaj spraw rozpatrywanych przez sąd – prowadzenie praktyki bez wpisu do rejestru praktyk lekarskich.

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie