29 września 2016

Minister Radziwiłł przedstawił zmiany w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

Resort zdrowia proponuje, by ustawa wprowadzała gwarantowany (chroniony przez prawo) poziom najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych.

Projekt przewiduje ponadto wcześniejszy termin otrzymania pierwszych podwyżek – do 1 lipca 2017 r. Ta zmiana uwzględnia stanowisko strony społecznej.

Zgodnie z propozycjami resortu, minimalny, pierwszy wzrost wynagrodzeń został określony na 10% kwoty, która stanowi różnicę między najniższym wynagrodzeniem określonym w ustawie, a zasadniczym wynagrodzeniem danego pracownika. Dzięki temu, że obowiązek stopniowego podwyższania wynagrodzeń, które są niższe od najniższego wynagrodzenia określanego w ustawie, zostanie uregulowany – pracownicy, którzy zarabiają najgorzej, dostaną podwyżki już w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy.

Natomiast wynagrodzenia pracowników niemedycznych mają być regulowane obowiązkowo zgodnie z przepisami, które wprowadzają obowiązek zawierania porozumień lub wydawania zarządzeń dotyczących sposobu regulowania wynagrodzeń w okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2021 r.). Będą one regulowały m.in. zasady podwyższania wynagrodzeń pracowników niemedycznych, tak aby ich wysokość odpowiadała rodzajowi wykonywanych obowiązków i wymaganym kwalifikacjom, a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy.

Jak podkreśla ministerstwo, zmiany te są odpowiedzią na postulat dotyczący uwzględnienia w projektowanej ustawie pracowników niemedycznych. Dzięki temu w podmiotach leczniczych w miarę podwyższania wynagrodzeń pracowników medycznych (których wynagrodzenia okażą się niższe od określonych w ustawie) będą również rosły wynagrodzenia pracowników niemedycznych. Pracodawca, który będzie podwyższał wynagrodzenia pracownikom medycznym, będzie miał obowiązek zawrzeć w porozumieniu lub zarządzeniu regulującym te kwestie zapisy odnoszące się do grupy pracowników niemedycznych.
„Zaproponowane rozwiązanie nie zmieni zakresu podmiotowego ustawy ani nie ustanowi stawek najniższego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników, którzy nie wykonują zawodów medycznych – takie rozwiązanie mogłoby skutkować zarzutami o niekonstytucyjności całej regulacji.” – podkreśla MZ.

Zmieniając projekt ustawy, minister zdrowia uwzględnił również oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych. Postulowały one, aby podwyżki z 23 września 2015 r. znalazły odzwierciedlenie w akcie prawnym rangi ustawy.
W projekcie zapisano więc obowiązek ujęcia w ww. porozumieniu lub zarządzeniu kwestii podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane regulacje obejmują wszystkich pracowników medycznych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym; osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które biorą bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Inspekcji.
Projekt zmian minister zdrowia przedstawił partnerom społecznym podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego.
Zmiany uwzględniają trzy postulaty partnerów społecznych, dotyczące:
szybszego otrzymania pierwszych podwyżek przez pracowników, którzy zarabiają najmniej;
uwzględnienia w projekcie przepisów sytuacji pracowników niemedycznych;
uwzględnienie w procesie podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wzrostów wynagrodzeń realizowanych na mocy rozporządzenia o OWU.
źródło: komunikat ministerstwa zdrowia

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie