12 grudnia 2016

MZ: standardy procedur medycznych w opiece okołoporodowej określą towarzystwa naukowe

Maksymalnie do końca 2018 r. będą obowiązywały medyczne standardy łagodzenia bólu porodowego oraz opieki okołoporodowej, które do tej pory określał resort zdrowia. Teraz ministerstwo proponuje, by opisem procedur zajmowały się towarzystwa naukowe.

Najpóźniej z końcem 2018 r. przestaną obowiązywać m.in. rozporządzenia określające medyczne standardy opieki okołoporodowej w ciąży fizjologicznej oraz z powikłaniami, a także standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Opisem nowych procedur mają zająć się towarzystwa naukowe.

„Do tego czasu resort zdrowia przeanalizuje obecne przepisy i wykorzysta do nowego standardu organizacyjnego. Będzie się to wiązało z pominięciem wszystkich szczegółów dotyczących stosowania procedur medycznych” – wyjaśnia ministerstwo zdrowia. Standardy te będą regulowały organizację udzielanych świadczeń zdrowotnych u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej, porodu fizjologicznego, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Przeciw ustalaniu standardów medycznych przez resort zdrowia wypowiadał się  samorząd lekarski, który rok temu w apelu do ministra Konstantego Radziwiłła przekonywał, że standardy te „nie mogą mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów, a jedynie zaleceń i wytycznych”. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej standardy „należą do autonomicznego obszaru nauki i wiedzy medycznej”.

NRL podkreślała, że nie jest możliwe stworzenie standardów, które regulowałyby wszystkie występujące w praktyce przypadki. „Lekarz powinien mieć możliwość korzystania z rekomendacji, zaleceń i wytycznych określających najlepsze sposoby postępowania, jednak w sytuacjach, w których należy postąpić inaczej, nie powinien obawiać się, że narusza przepisy powszechnie obowiązujące” – przekonywała NRL.

Zaskoczenia tą decyzją nie kryje prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku” Joanna Pietrusiewicz. W rozmowie z PAP przypomniała ona, że celem tych rozporządzeń było wdrożenie procedur, które miały pomóc kobietom i zapewnić im jak najlepszą opiekę. Podkreśliła, że standardy były opracowywane przez wiele lat przy współpracy zarówno resortu zdrowia, jak i środowiska medycznego i organizacji pozarządowych.

W swoim stanowisku fundacja ocenia, że likwidacja standardów „pozbawi kobiety możliwości wniesienia skargi, ponieważ nie będą miały do czego się odwołać”. „To wszystko cofa nas do ponurych lat opresyjnego położnictwa drugiej połowy XX. wieku, pełnego przemocy, odhumanizowanej opieki i korupcji. To również przekreśla lata pracy nad poprawą warunków rodzenia zarówno naszej organizacji, jak i wielu innych środowisk, w tym także działań samego Ministerstwa Zdrowia i Departamentu Matki i Dziecka” – przekonuje fundacja.

Obecne standardy opieki okołoporodowej wskazują, że personel medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. W połowie tego roku weszły w życie także standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami, a przed trzema miesiącami – standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Z opublikowanego w lipcu raportu NIK wynika, że część oddziałów położniczych nadal ma problemy z przestrzeganiem standardów okołoporodowych. (PAP)

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie