2 listopada 2016

Prezes NRL prosi o wyjaśnienia w sprawie finansowania rezydentur w 2017 roku

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zmniejszenia finansowania rezydentur w roku 2017 w planie budżetu na przyszły rok.

„Przypominam, że stanowisko samorządu lekarskiego w sprawie dostępu do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów jest od wielu lat niezmienne. Opowiadamy się za jak najszerszym dostępem lekarzy i lekarzy dentystów do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w ramach rezydentury. W apelu nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. do Ministra Zdrowia w sprawie kierunków zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach Rada wskazała, że Minister Zdrowia powinien dążyć do zwiększenia dostępności do specjalizacji finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów z budżetu państwa. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie rezydentur w roku 2017 budzi zatem uzasadniony niepokój środowiska lekarskiego. W czasie posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 20 października 2016 r. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazywali wprawdzie, że część miejsc rezydenckich nie została wykorzystana, należy to jednak traktować jako impuls do zmiany i uelastycznienia zasad naboru na specjalizacje w trybie rezydenckim, a nie jako uzasadnienie dla zmniejszania finansowania rezydentur.

Przypominam również, że Naczelna Rada Lekarska zgłaszała postulaty wprowadzenia ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych. System taki dawałby szanse na lepszy, oparty o bardziej sprawiedliwe kryteria, nabór na specjalizację. Za nadmiernie rygorystyczne samorząd lekarski uznaje także ograniczenia w dostępie do rezydentury przewidziane w art. 16ea ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Naczelna Rada Lekarska proponowała także dokonanie przeglądu przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, pod kątem eliminacji z tych przepisów wymogów, które nie są konieczne do realizacji programu specjalizacji, a utrudniają ubieganie się o status jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wprowadzenie zbyt surowych wymogów dla jednostek uprawnionych sprawia, że ograniczona jest dostępność miejsc szkoleniowych.

Wykaz podstawowych problemów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wraz z proponowanymi kierunkami rozwiązań Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło w stanowisku nr 16/16/P-VII z dnia 1 kwietnia 2016 r., które przesyłam w załączeniu.

Obecna struktura demograficzna specjalistów powoduje, że konieczna jest dbałość o zapewnienie jak najlepszych warunków szkolenia specjalizacyjnego, dlatego zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zmniejszenia finansowania rezydentur w roku 2017 oraz o rozważenie zmiany tej decyzji.” – napisał Prezes NRL

źródło: komunikat NRL

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie