7 stycznia 2016

Przez trzy miesiące losowanie auta za paragon z wizyty lekarskiej

Lekarze i lekarze dentyści praktykujący prywatnie zostali „uprzywilejowani” przez administrację skarbową w tym roku. W ciągu najbliższych trzech miesięcy paragony fiskalne od lekarza i lekarza dentysty będą premiowane w Narodowej Loterii Paragonowej, zaś jeszcze w październiku 2015 roku opieka zdrowotna znalazła się wśród „priorytetowych podobszarów ryzyka” w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok.

Narodowa Loteria Paragonowa to kampania zorganizowana przez Ministerstwo Finansów, która ma na celu podniesienie świadomości Polaków na temat uczciwych zasad obrotu gospodarczego i zmniejszenie skali unikania opłacania podatków.

Od stycznia do marca każdy, kto będzie zbierać paragony fiskalne z wizyt u lekarza i lekarza dentysty oraz zarejestruje je na stronie loterii, weźmie udział w losowaniu nagrody specjalnej: opla insigni.

W loterii można wylosować także laptopy, ale nagroda specjalna – samochód – jest zarezerwowana przez najbliższe trzy miesiące jedynie dla pacjentów, którzy zarejestrowali na stronie akcji paragon(y) za usługi lekarskie lub lekarsko-dentystyczne.

Skąd to zainteresowanie fiskusa działalnością gospodarczą lekarzy i lekarzy dentystów?

We wspomnianym wyżej Krajowym Planie czytamy: Rozwój rynku usług zdrowotnych spowodował coraz większe zainteresowanie lekarzy prowadzeniem prywatnej praktyki nie tylko jako źródła dodatkowych dochodów, ale także jako podstawowej formy wykonywania zawodu. (…). Branża ta, na co wskazują wyniki kontroli podatkowych, jak i liczne wpływające do urzędów i izb skarbowych z terenu całego kraju doniesienia podmiotów zewnętrznych*, przez dłuższy okres czasu była szczególnie narażona na generowanie uszczupleń podatkowych, poprzez niewykazywanie do opodatkowania w pełnej wysokości kwoty dochodów osiągniętych z działalności, w szczególności w ramach prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych (…). Utrudnione, z uwagi na specyficzny charakter świadczonych usług, było również wykazanie tego rodzaju nieprawidłowości w trakcie kontroli podatkowych.

Fiskus uważa, że wprowadzenie obowiązku instalowania kas fiskalnych przez praktyki lekarskie i lekarsko-dentystyczne nie wyeliminowało całkowicie szarej strefy w tej działalności: jako potencjalne zagrożenie dla budżetu państwa uznaje m.in. niewykazywanie do opodatkowania przez praktyki całości osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach fiskalnych.

Prawdopodobnie w tym roku praktyki lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą szczególnie kontrolowane przez organy skarbowe. Oprócz kwestii ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej będą również kontrolowane m.in. rachunki/faktury VAT.

Justyna Wojteczek

*Podkreślenie redakcji; zwracamy uwagę, że w tym zdaniu zawarta jest informacja o „doniesieniach” osób na temat praktyk do urzędów skarbowych

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie