15 lutego 2016

Wyrok NSA w sprawie ubiegłorocznego protestu lekarzy

Ochrona zdrowia powinna mieć priorytet przed swobodą prowadzenia działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, odrzucając skargę kasacyjną złożoną przez jedną z nyskich przychodni w Nysie w postępowaniu dotyczącym naruszenia zbiorowych praw pacjenta.

O rozstrzygnięciu NSA poinformowało biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Sprawa dotyczy protestu lekarzy zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w styczniu ubiegłego roku. Nie podpisali kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i przychodnia była zamknięta. W związku z tym pacjenci nie mieli dostępu do swojej dokumentacji medycznej, co Rzecznik Praw Pacjenta uznał za nielegalne.

Wydaną przez niego decyzję przychodnia zaskarżyła do sądu administracyjnego, a po niekorzystnym dla siebie wyroku złożyła skargę kasacyjną do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutów skargi kasacyjnej przychodni na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Odnosząc się do działań placówki, związanych z zeszłoroczną styczniową akcją protestacyjną lekarzy, sąd wskazał, że ochrona zdrowia powinna mieć priorytet przed swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego w czasie protestu przychodnia powinna zorganizować swoją działalność w taki sposób, aby dokumentacja medyczna była udostępniana pacjentom bez zbędnej zwłoki.

NSA podzielił też zdanie RPP co do możliwości udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta osobom przez niego wskazanym ustnie. W ocenie Rzecznika brak możliwości ustnego złożenia przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu danej osoby do jego dokumentacji medycznej ograniczało prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

RPP informuje, że wszczął w sumie 61 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w związku z ograniczeniem pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej, wynikającym z ubiegłorocznego styczniowego protestu lekarzy.

Niektóre z placówek, podobnie jak nyska przychodnia, wniosły do wojewódzkich sądów administracyjnych skargę na decyzję Rzecznika uznającą stosowane przez nie praktyki za naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Dotychczas, spośród 20 takich skarg sądy oddaliły 13 z nich – uznając decyzje Rzecznika Praw Pacjenta za zasadne. Dodatkowo trzy skargi zostały przez sądy odrzucone (ze względu na niespełnianie wymogów formalnych), a cztery oczekują na wydanie wyroku.

jw

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie