10 grudnia 2017

MZ o grzywnach dla szpitali za brak raportów nt. zdarzeń

Projekt dot. jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie przewiduje kar grzywny za nieprzekazywanie Agencji Monitorowania Jakości informacji o zdarzeniach niepożądanych – wskazał w piątek resort zdrowia odnosząc się do medialnych doniesień.

Przygotowywana przez resort ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma zastąpić, obecnie obowiązującą, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia. Założenia projektu ustawy opublikowano w styczniu; w mijającym tygodniu media donosiły, że projekt trafi niebawem do konsultacji. Media informowały przy tym, że – zgodnie z projektem – za brak monitorowania jakości leczenia szpitalom miałaby grozić grzywna.

Zaprzecza temu ministerstwo, które podkreśla, że zaproponowane rozwiązania były „długo oczekiwane przez stowarzyszenia pacjenckie, niektóre grupy społeczne i zrzeszenia eksperckie”. „Dotyczą one, poza akredytacją i autoryzacją w opiece zdrowotnej, zmian w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych i oceny skuteczności leczenia na podstawie rejestrów medycznych” – przekazało MZ.

W opinii resortu, regulacja to szansa na wprowadzenie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w opiece zdrowia. Resort przypomina, że funkcjonują one w niektórych krajach – takich jak Dania, Szwecja czy Holandia – od wielu lat i przyniosły pozytywne zmiany.

Analiza zdarzeń niepożądanych i analizowanie – przez same szpitale – działalności leczniczej przełoży się, jak ocenia MZ, na poprawę praktyki medycznej, a w konsekwencji – bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

„Projektowane rozwiązania mają zachęcać do stałego uczenia się i doskonalenia własnej działalności leczniczej. Ich celem – wbrew doniesieniom medialnym – nie jest karanie szpitali i personelu medycznego” – wskazało MZ. Resort podkreśla, że rozwiązania prawne, zawarte w projektowanej ustawie mają zapewnić jakość i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Projekt ustawy zakłada, że wszystkie publiczne placówki zdrowotne będą musiały uzyskać autoryzację, której kryteria zostaną określone w rozporządzeniu MZ (opracuje je nowo powołana Agencja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta). Początkowo taką autoryzację będą musiały otrzymać jedynie szpitale.

Szpitale będą też musiały prowadzić wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W jego ramach będą m.in. monitorować jakość opieki, a także podnosić kompetencje personelu w celu podnoszenia jakości świadczeń. Prowadzenie wewnętrznego systemu monitorowania jakości będzie jednym z warunków uzyskania i utrzymania autoryzacji.

Resort zdrowia planuje także wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, do którego będą zgłaszane przypadki pogorszenia stanu zdrowia pacjenta np. w wyniku błędu lekarza lub źle działającego sprzętu medycznego. W ramach systemu, przeprowadzana będzie ich analiza, a jej wnioski mają być wdrażane do praktyki medycznej.

Założenia do projektu przewidywały, że system monitorowania zdarzeń niepożądanych ma składać się z dwóch poziomów: wewnętrznego (prowadzonego przez szpital) i zewnętrznego (prowadzonego przez Agencję). Agencja będzie zbierała i analizowała zdarzenia niepożądane o wysokim ryzyku (np. pozostawienie, podczas operacji, ciała obcego w organizmie pacjenta) i na tej podstawie opracuje raporty oraz wytyczne co do poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Autorzy projektu zapowiadali wprowadzenie motywacji finansowej dla szpitali zapewniających najwyższy poziom jakości świadczeń. (PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie