28 maja 2018

Andrzej Matyja prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Obradujący w Warszawie do późnych godzin nocnych zjazd lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego; uczestniczy w nim kilkuset delegatów. Gośćmi zjazdu, który rozpoczął się w piątek po południu byli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas obrad zgłoszono trzech kandydatów na stanowisko prezesa NRL; byli to Krzysztof Kordel, Romuald Krajewski i Andrzej Matyja. Każdy z nich przedstawił swoją koncepcję kierowania Radą i odpowiadał na pytania delegatów.

Z kolei na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej było dwóch kandydatów: Wojciech Drozd i Grzegorz Wrona (dotychczasowy rzecznik). Także oni zabierali głos i prezentowali swoje wizje.

W głosowaniach, które rozpoczęły się po godzinie drugiej w nocy delegaci zdecydowali, że najważniejsze stanowisko w samorządzie lekarskim – prezesa NRL obejmie Andrzej Matyja; zastąpi na tym stanowisku Macieja Hamankiewicza. W głosowaniach rozstrzygnięto również że Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ponownie będzie Grzegorz Wrona.

„Bezpieczeństwo naszej działalności to bezpieczeństwo pacjentów; bezpieczeństwo to jakość opieki zdrowotnej, którą możemy zagwarantować; to jest naszą misją i obowiązkiem” – powiedział dziennikarzom w sobotę Matyja.

Wskazał, że fakt iż przedstawiciele środowiska lekarskiego postanowili mu zaufać to „wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność”. „Chciałbym, aby samorząd i izba lekarska nie kojarzyła się lekarzom tylko z obowiązkiem płacenia składek. Chciałbym, aby lekarze czuli, że to jest ich organizacja, izba gdzie można przyjść z każdą sprawą” – powiedział Matyja. Zapewnił, że „drzwi na Sobieskiego (przy ul. Sobieskiego w Warszawie mieści się siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej- PAP) są otwarte dla każdego lekarza”. Nowy prezes mówił, że ma świadomość trudności, w jakiej znalazło się środowisko lekarzy. Przyznał, że nie może zagwarantować, że każdy postulat będzie zrealizowany. Zadeklarował, że będzie starał się o gwarancję bezpiecznego, godnego i godziwego wykonywania zawodu lekarza. „Chciałbym też zburzyć sztucznie wytworzone bastiony, (…) jak bastion POZ (podstawowej opieki zdrowotnej -PAP), AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -PAP) czy szpitalników. Naszym obowiązkiem jest integracja środowiska. (…) Musimy zadbać o interes naszego środowiska. Interes lekarza jest interesem pacjenta” – stwierdził. Zdaniem nowego prezesa NRL „nie ma i nie będzie bezpieczeństwa zdrowotnego, takiego jak życzy sobie pacjent, przy takim finansowaniu opieki zdrowotnej jak jest obecnie”.

Matyja poinformował, że w jak najkrótszym czasie chciałby spotkać się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, by rozmawiać m.in. o przyspieszeniu wzrostu nakładów i traktowaniu zdrowia jako inwestycji, a nie kosztów. „Nie chciałbym w tej chwili mówić o całym programie, który mam poukładany w głowie; chciałbym go skonsultować. Samorząd lekarski to nie Naczelna Rada Lekarska, to nie prezes, to Okręgowe Rady Lekarskie, tam jest prawdziwa samorządność; to tam decydują się losy lekarzy” – powiedział Matyja. Jak podkreślił, prezes NRL i sama Rada mają – w jego zamyśle – być spoiwem pomysłów okręgowych rad lekarskich. „Moim obowiązkiem będzie, tak to sobie wyobrażam, realizacja tych pomysłów, dla dobra lekarzy” – dodał. Wskazywał, że siłą samorządu lekarzy jest jedność przy zachowaniu świadomości różnorodności zawodu.

Krajowy Zjazd Lekarzy, jako najwyższa władza samorządu, reprezentuje wszystkich lekarzy w Polsce. Pomiędzy krajowymi zjazdami władzę sprawuje Naczelna Rada Lekarska. Do zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, na której czele stoi prezes, należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu; sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia. Prezydium NRL stanowią: prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami. Służy mu prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium z głosem doradczym. (PAP)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie