24 listopada 2016

Andrzej Sawoni o sile samorządu lekarskiego i aktywności Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Okładka-Puls-11-2016W najnowszym numerze „Pulsu” ukazała się rozmowa z Andrzejem Sawonim, w której Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie opowiada o działaniach naszego samorządu w ostatnich latach, osiągnięciach m. in. w dziedzinach ubezpieczeń, pomocy prawnej dla lekarzy i oferty szkoleniowej, planach i zamierzeniach na przyszłość. Przedstawiamy obszerne fragmenty wywiadu.

Ubezpieczenie OC w składce na samorząd lekarski

„Ubezpieczyło się już ponad 16 tys. osób,” informuje Prezes ORL. „Ten program to nasze wielkie osiągnięcie. Ułatwiamy lekarzom procedurę ubezpieczania się, a także – dzięki skali przedsięwzięcia – zapewniamy korzystne stawki. To oszczędność czasu i pieniędzy.  Lekarze mają też możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, poza podstawowym (obowiązkowym dla prowadzących praktykę lekarską), opłacanym  w ramach składki. (…)”

Prawnik dla lekarza

„Członkom naszego samorządu zapewniamy  też pomoc prawną. To przede wszystkim całodobowa infolinia. Lekarz w sytuacji trudnej, wymagającej porady prawnej, podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, także na nocnym dyżurze, może uzyskać potrzebną pomoc. Świadczenia prawne dla członków naszej Izby są nieodpłatne, pytania należy zgłaszać telefonicznie lub drogą e-mailową. (…)”

Rozwiązywanie problemu niepożądanych zdarzeń medycznych

„Na początku 2016 r. zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję na temat rekompensowania szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Wzięli w niej udział lekarze, prawnicy, przedstawiciele organizacji pacjentów. Zaprosiliśmy ekspertów ze Szwecji, z Francji i Nowej Zelandii. Na podstawie doświadczeń tych państw pokazaliśmy rozwiązania, które gwarantują pacjentom rekompensatę szkody doznanej w procesie leczenia, ale też dają ochronę personelowi medycznemu. Każdej stronie zapewniają poczucie bezpieczeństwa w systemie. Propozycje zmian, nad którymi pracował zespół powołany w naszej Izbie, przekazaliśmy ministrowi Radziwiłłowi do dalszego procedowania. Mam nadzieję, że zaowocują ustawą. (…)”

Pomoc samorządu w kształceniu lekarzy

„Nasz zawód wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy, dlatego kształcenie traktujemy priorytetowo. Certyfikujemy szkolenia dla lekarzy, które oferują różne podmioty. Mamy też ciekawą ofertę szkoleń prowadzonych na miejscu, w Izbie. Są bezpłatne lub za niewielką odpłatnością. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Podpisaliśmy również porozumienie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w sprawie szkoleń specjalizacyjnych, które nie wymagają zaplecza klinicznego, np. z zakresu zdrowia publicznego. Jeżeli będą chętni, uruchomimy taki cykl szkoleniowy, zgodnie ze standardami i certyfikatem CMKP. Na realizację szkoleń chcemy przeznaczać oprócz środków własnych również fundusze pozyskane z programów unijnych. (…)”

Świadczenia socjalne dla lekarzy

„W naszej Izbie w związku z urodzeniem dziecka rodzic lekarz otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, tzw. becikowe. W 2015 r. wypłaciliśmy z tego tytułu 360 tys. zł, w 2016 założony w budżecie limit został już przekroczony, ale nie wycofujemy się ze zobowiązania. Cieszy nas, że w lekarskich rodzinach rodzą się dzieci. (…) W trudnych sytuacjach życiowych członkowie naszego samorządu mogą liczyć na pomoc w ramach świadczeń socjalnych i ekonomicznych. Wspieramy też pasje artystyczne i sportowe lekarzy. Oferujemy np. karty umożliwiające korzystanie ze znaczną zniżką z oferty rekreacyjnej i sportowej w wybranych placówkach.”

Platforma korzystnych zakupów dla lekarzy

„Najnowszym przedsięwzięciem jest przystąpienie naszej Izby do platformy zakupowej, która umożliwi członkom samorządu korzystny zakup zarówno drobnych produktów związanych z wykonywaniem praktyki lekarskiej, jak i artykułów medycznych oraz wyposażenia gabinetów. (…)”

Silne i serdeczne więzi z Polonią Medyczną

„Jesteśmy silnie zaangażowani w relacje z lekarzami ze wschodniej Europy: Ukrainy, Litwy i Białorusi, a także z Gruzji i Azerbejdżanu. Propagujemy tam ideę samorządu zawodowego lekarzy, organizujemy dla naszych polonijnych kolegów szkolenia w Warszawie. Od pięciu lat współpracujemy z Narodową Naukową Biblioteką Medyczną Ukrainy w Kijowie, w której powstał dział polskiej książki medycznej.
W październiku 2016 oficjalnie został on przekształcony w Polską Bibliotekę Medyczną w Kijowie. Dzięki darczyńcom z Polski, wydawnictwom naukowym, a przede wszystkim osobom prywatnym, lekarzom, ma w zbiorach ponad 5 tys. polskojęzycznych książek medycznych i z dziedzin pokrewnych, w tym wiele nowości. Oczywiście utrzymujemy również kontakty z Polonią na Zachodzie: w Niemczech, Francji, Szwecji, a także w USA. Możemy być dumni, że Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych powierzyła nam przygotowanie i rolę gospodarza IX Kongresu Polonii Medycznej, II Zjazdu Lekarzy Polskich w Warszawie. Chcę podkreślić, że po raz pierwszy kongres był nie tylko spotkaniem towarzyskim, ale też konferencją naukową. Udział wybitnych przedstawicieli medycyny, uznanych polskich lekarzy i naukowców pracujących w różnych częściach świata, którzy podczas wykładów i sesji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, nadał kongresowi wysoką rangę, a jego organizacja była ważnym doświadczeniem.(…)

Pragniemy utworzyć w Izbie Ośrodek Współpracy z Zagranicą w ramach już działającej Komisji ds. Zagranicznych. Planujemy, że będzie realizował zadania delegatury Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Polsce i pełnił funkcję łącznika między Polonią medyczną na Wschodzie i na Zachodzie, między naszymi rodakami pracującymi w różnych miejscach świata.(…)”

Przede wszystkim jakość – czyli certyfikat ISO

„Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie systemu zarządzania jakością, żeby uporządkować procedury, wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie obsługi. Przygotowania do certyfikacji trwały kilka miesięcy, ale pozwoliły całemu zespołowi spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy, dokonać analizy, potrzebnych zmian. Ten system tworzą sami pracownicy, oczywiście zgodnie z celami organizacji, wytycznymi, zakresem obowiązków, ale w oparciu o swoje doświadczenia i z możliwością wprowadzania korekt. Dzisiaj przychodzący do Izby lekarze mają gwarancję, że ich sprawy zostaną załatwione przez kompetentny zespół pracowników i zgodnie z procedurami. Te zadania spełnia z powodzeniem Biuro Obsługi Lekarza. W 2016 r., po 12 miesiącach od wydania pierwszego certyfikatu, otrzymaliśmy potwierdzenie stosowania systemu zarządzania jakością. (…)”

Młodzi lekarze to pomysły, energia i samorządowy potencjał

„Obecnie dostrzegam ogromny potencjał młodych lekarzy. Cieszę się, że młodsi koledzy, bezpośrednio po stażu lub pracujący dwa, trzy, cztery lata, coraz chętniej nawiązują współpracę z Izbą. Mają pomysły, które chcieliby realizować, pracują w izbowych komisjach, mają reprezentantów w Okręgowej Radzie Lekarskiej i w Prezydium Rady. Są mocnym głosem środowiska, działają aktywnie, bo rozumieją, że dzięki sile samorządu mogą walczyć o ważne dla społeczności lekarskiej sprawy.(…)”

Samorząd zaprasza i namawia lekarzy do włączenia się

„Bardzo namawiam wszystkich lekarzy do współpracy z Izbą, do wspierania idei samorządu, do udziału w wyborach, nie tylko przez oddanie głosu, ale też czynne uczestnictwo. Zachęcam do kandydowania. Uważam, że już nowy zjazd, na który delegaci będą wybierani w 2017 r., pokaże zdecydowanie obniżenie średniej wieku reprezentantów samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.(…)”

Izba po stronie lekarzy

Podsumowując Prezes Andrzej Sawoni, mówił o tym, co, w jego ocenie, stanowi o sile naszej organizacji: „Jestem przekonany, że o sile Izby,  o sile samorządu lekarskiego najmocniej świadczą, choć jakże często pozostają w ukryciu, sprawy indywidualne, jednostkowe. W trudnych sytuacjach, w konfliktowych relacjach lekarza z pracodawcą, pacjentem, systemem, a także w sporach koleżeńskich, członek naszej Izby ma za sobą organizację, która nie pozostawia go samego, wspiera i udziela pomocy. Tą organizacją jest nasza Izba.”

oprac. MU

 

Tagi: , , , , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie