23 kwietnia 2024

Briefing prasowy prezesa ORL w Warszawie – kierunki działania

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Artura Drobniaka, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, z mediami. Zaprezentowana została strategia działania izby w zakresie systemowym, organizacyjnym. Hasłem przewodnim najbliższych dwóch lat aktywności izby jest „Jeden samorząd. Kreatywny. Silny. Skuteczny”.

 

 

Głównym punktem mojego programu, na którym chcę się skupić w dwuletniej pracy i który chcę zrealizować z innymi izbami w kraju, w tym z Naczelną Izbą Lekarską, jest samorząd wspólny dla wszystkich izb, który ma łączyć, integrować lekarzy. Moim hasłem przewodnim jest „jeden samorząd – skuteczny i kreatywny. Podzieliłem realizację celów na pewne komponenty, które są istotne z perspektywy wszystkich lekarzy – nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych w pracę samorządu – powiedział na swoim pierwszym briefingu prasowym dr n. med. Artur Drobniak, prezes ORL w Warszawie.

 

Zamierza skupić się przede wszystkim na problemach systemowych, ponieważ, jak twierdzi, tylko w ten sposób uda się mieć realny wpływ na warunki, realia wykonywania zawodu lekarza oraz poprawę systemu ochrony zdrowia, by stał się bardziej przyjazny dla pacjentów i dla wszystkich pracowników opieki zdrowotnej.

 

Kluczowe dla prezesa ORL w Warszawie są m.in. wprowadzenie systemu no-fault, który opiera się na najważniejszych filarach, czyli szybkiej rekompensacie za poniesione straty, braku odpowiedzialności karnej dla lekarzy za nieświadome popełnienie błędu czy sytuacji  zdarzenia niepożądanego.

 

Artur Drobniak wśród głównych celów swojej kadencji w OIL wymienił m.in. estymacje kadr lekarskich, walkę z pauperyzacją zawodu.

 

Udzielanie zgód na kształcenie lekarzy uczelniom, które nie są na to przygotowane, pozostawia wiele do życzenia. Nie ukrywam, że nasz zawód jest ważnym zawodem zaufania publicznego – podkreślił Artur Drobniak.

 

Wydatki to inwestycja

– Zmieńmy sposób myślenia, wydatki to również inwestycja! – mówił prezes Artur Drobniak. Planuje wprowadzenie budżetu partycypacyjnego – „izba lokalnie” i działanie „klubu lekarza przedsiębiorcy”, a w jego ramach szkolenia z prowadzenia działalności oraz rozliczeń finansowych, prowadzenie księgowości, doradztwo prawne.

 

Prezes przedstawił również szczegółowy plan wzmocnienia pionu odpowiedzialności zawodowej oraz zaproponował modernizację zakresu pomocy prawnej dla lekarzy „Lex doctor”.

 

Artur Drobniak omówił na briefingu działanie departamentu ds. badań i analiz na zlecenie ORL w Warszawie, a także przybliżył uaktualnienie bazy kontaktów lekarzy „Przychodzi izba do lekarza”. Ważne dla strategii działania OIL w Warszawie mają być kwestie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy i zapewnienia im pomocy psychologicznej. Nowością ma być prowadzony we współpracy z WUM program pilotażowy „Lekarskie przedszkole” wspierający rodziców-lekarzy w łączeniu ról życiowych.

 

Lekarz przedsiębiorca

Obecnie większość lekarzy w Polsce jest przedsiębiorcami, na pewno ponad 50 proc. medyków prowadzi swoją działalność gospodarczą i tutaj jako samorząd mamy duże pole do popisu. Możemy wspomóc lekarzy, zamierzamy zbudować cały system opieki nad takim lekarzem przedsiębiorcą, zrealizować system szkoleń, wprowadzić doradców prawnych, doradców finansowych, doradców księgowych, kredytowych, czyli wesprzeć lekarza prowadzącego własną firmę poradami, jak poruszać się w tematach finansowych – wyjaśnił prezes Drobniak.

 

I dodał, że planuje stworzyć zespoły ds. negocjacji płacowych wspólnie z OZLL, które miałyby reprezentować lekarzy przed pracodawcami i pomagać w negocjacjach warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

 

Artur Drobniak – sylwetka

Prezes ORL w Warszawie jest doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lekarzem, specjalistą położnictwa i ginekologii, nauczycielem akademickim, działaczem samorządu lekarskiego, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji, członkiem prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Prezes ORL w Warszawie jest wieloletnim nauczycielem akademickim endokrynologii ginekologicznej Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Od lat działa w strukturach samorządu lekarskiego. Był liderem protestu medyków i Białego Miasteczka 2.0 zakończonego ustawowym zwiększeniem wynagrodzeń dla przedstawicieli zawodów medycznych. Współtworzył standard dla udzielania świadczeń telemedycznych w okresie COVID-19, opowiada się za innowacjami i nowymi technologiami, jest pomysłodawcą i liderem Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL) szkolącego co roku dziesiątki tysięcy lekarzy oraz współzałożycielem NIL IN – sieci lekarzy innowatorów.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie