31 lipca 2020

Co udało się wprowadzić do nowelizacji ustawy o ZLiLD?

Tydzień temu została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty naszego środowiska.

Ostateczny kształt znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie odzwierciedla w pełni nakładu pracy, jaki w przygotowanie projektu ustawy włożył samorząd lekarski. Ministerstwo Zdrowia kierując projekt do Sejmu częściowo wzięło pod uwagę rozwiązania zaproponowane w 2018 roku przez zespół powołany przez ministra, złożony z przedstawicieli środowisk medycznych. W jego pracach brali udział lek. Łukasz Jankowski – prezes ORL w Warszawie, dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie i dr n med. Tomasz Imiela, członek Prezydium ORL w Warszawie. Niestety na dalsze losy konkretnych przepisów w procesie legislacyjnym nie mieliśmy już wpływu, a projekt uległ istotnej ewolucji.

To, co obecna ustaw zakłada, to m.in.:

 • wprowadzenie pojęcia umiejętności zawodowych jako elementu rozwoju zawodowego, ustanowienie formalnych ram w postaci certyfikatu umiejętności zawodowych, zasad przyznawania go i prowadzenie działalności certyfikującej przez podmioty medyczne.
 • ogólnopolska rekrutacja na specjalizacje
 • wprowadzenie nowego egzaminu – Państwowego Egzaminu Modułowego
 • wprowadzenie egzaminów LEW i LDEW dla cudzoziemców z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 • wprowadzenie nowego schematu naboru na szkolenia specjalizacyjne
 • uregulowanie zasad przygotowywania LDEK, LEK PES i PEM, w tym:
  • Powstanie publicznej bazy pytań
  • Każdy nowy termin składają się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy
  • Wprowadzenie obowiązku publikacji pytań i odpowiedzi po egzaminach
  • Obowiązek publikacji bibliografii do zagadnień na egzaminach przed egzaminami
 • umożliwienie jednokrotnej zmiany kierunku rezydentury w trakcie jej trwania
 • usankcjonowanie dyżurów i pracy zmianowej podczas specjalizacji, zmierzające do ograniczenia zakresu pełnienia samodzielnych dyżurów i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, w tym:
  • ograniczenie pracy zmianowej podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego do konkretnych przypadków wynikających z programu specjalizacji i pod warunkiem, że w tym samym czasie dyżur ma kierownik specjalizacji
  • lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a nawet dłużej niż rok, jeśli mówi o tym program specjalizacji
  • wprowadzenie obowiązku zapewniania odpoczynku w wypadku dyżuru w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Ten odpoczynek nie powoduje wydłużenia szkolenia
 • ustalenie zasady wynagrodzenia kierowników specjalizacji – 500 zł dodatku za jednego lekarza, 1000 zł za więcej niż jednego
 • wprowadzenie katalogu czynności, które lekarz odbywający szkolenie może wykonywać samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, w tym np. wystawianie recept, stwierdzanie zgonu, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pytania dot. wprowadzonych zmian mogą̨ mieć lekarze niezależnie od momentu ich życia zawodowego, dlatego w najbliższym czasie będziemy starać się sukcesywnie rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie