7 września 2022

Czy jesteś ofiarą mobbingu? – ankieta

Jednym z najpoważniejszych wyzwań w przeciwdziałaniu mobbingowi jest wykrycie zachowań zgodnych z jego definicją. Zachęcamy więc do zapoznania się z ankietą opartą na standardowych badaniach antymobbingowych, która pomoże państwu zidentyfikować niewłaściwe zachowania. A izbie – szacunkowo ocenić skalę zjawiska.

Czy doświadczył/a Pan/Pani:

 • działań mających na celu zaburzenie możliwości komunikowania się:

 1. ograniczenia możliwości wypowiadania się,
 2. stałego przerywania wypowiedzi,
 3. reagowania na uwagi krzykiem,
 4. napastowania przez telefon,
 5. poniżających gestów,
 6. różnego rodzaju aluzji;

 

 • działań przełożonego mających na celu zaburzenie stosunków społecznych:

 1. unikania rozmów,
 2. pozbawiania możliwości zabrania głosu,
 3. wyznaczenia miejsca, w którym wykonywana jest praca, z dala od współpracowników,
 4. narzucania współpracownikom zakazu rozmów ze sobą,
 5. traktowania „jak powietrze”,
 6. formułowania pogróżek;

 

 • działań mających na celu zaburzenie społecznego odbioru swojej osoby:

 1. obmawiania,
 2. podejmowania prób ośmieszenia,
 3. sugerowania choroby psychicznej,
 4. wyśmiewania niepełnosprawności,
 5. parodiowania sposobu chodzenia, mówienia lub gestów,
 6. atakowania z powodu przekonań politycznych albo religijnych,
 7. ciągłego krytykowania kwestii związanych z życiem prywatnym,
 8. wyśmiewania życia prywatnego,
 9. wyśmiewania narodowości,
 10. zmuszania do wykonywania prac naruszających godność osobistą,
 11. ciągłego krytykowania wykonywanej pracy,
 12. nieobiektywnego oceniania zaangażowania w pracę,
 13. nieuzasadnionego kwestionowania podejmowanych decyzji,
 14. używania niecenzuralnych przezwisk lub innych wyrażeń mających na celu poniżenie;

 

 • działań mających wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:

 1. nieprzydzielania żadnych zadań do wykonania,
 2. odbierania prac przekazanych wcześniej do wykonania,
 3. zlecania wykonania prac pozbawionych sensu,
 4. przydzielania zadań poniżej kompetencji,
 5. zlecania wykonywania ubliżających zadań,
 6. zlecania zadań niemożliwych do zrealizowania i nieadekwatnych do posiadanych kompetencji, w celu zdyskredytowania;

 

 • działań mających szkodliwy wpływ na zdrowie:

 1. zmuszania do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia,
 2. grożenia przemocą fizyczną,
 3. stosowania przemocy fizycznej,
 4. działania skutkującego wyrządzeniem szkód psychicznych (w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy).

 

Jeśli analiza ankiety skłania Państwa do wniosku, że padliście ofiarą mobbingu, gorąco zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety online, która pozwoli nam przynajmniej szacunkowo ocenić skalę problemu.

Wiek:
Płeć:
Forma zatrudnienia:
Stopień naukowy:
Województwo:
Miejsce pracy, w którym doszło do mobbingu:
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
Rodzaj placówki, w której doszło do mobbingu:
publiczna
niepubliczna
Miejscowość zatrudnienie ze względu na liczbę mieszkańców:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie