26 kwietnia 2019

Czy lekarze mają swoje prawa i godność swojego zawodu?

 

” (…) Rzeczą oczywistą jest, iż forum internetowe/portal społecznościowy stwarza szerokie spektrum możliwości otwartej wymiany poglądów i ocen. Jednak nie może to przyczyniać się do zmniejszenia ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych czy znieważaniem/obrażaniem drugiego człowieka/grupy osób, a w powyższym przypadku również sprowadzać się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (…)”.

Wezwanie

Niniejszym, Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentując interesy osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na podstawie uchwały nr 471 z dnia 17 kwietnia 2019 r. oraz art. 2 ust. 2 oraz art. 5  pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 r. poz. 168), stosownie do treści art. 24 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 oraz 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030), wzywa spółkę działającą pod nazwą „Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna” wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP 5272645593, REGON 142742958, jako administratora portalu internetowego https://wiadomosci.wp.pl, do usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia niniejszego pisma, obraźliwych oraz bezprawnych wpisów znajdujących się w komentarzach pod artykułem pt. „Trafiła na SOR z udarem, teraz walczy o życie. Ruszyła zbiórka dla ciężarnej Pauliny”. Poniżej przedstawiono przedmiotowe wpisy:

       https://wiadomosci.wp.pl/trafila-na-sor-z-udarem-teraz-walczy-o-zycie-ruszyla-zbiorka-dla-ciezarnej-pauliny-6365970047858817a

  1. Wpis z dnia 07 kwietnia 2019 r., użytkownik: Gość, treść wpisu: „Dać im podwyżki!!!Za co? Za to że ludzi uśmiercają. Wielkie hrabiostwo bo to wielki pan doktor z wielkimi pretensjami zejdzie i z wielką łaską obejrzy pacjenta bo zbadaniem to nie można tego co oni robią nazwać! Wstyd!!!A później ludzie umierają a oni nie ponoszą żadnych konsekwencji bo przecież są nietykalni, tylko gdzie jest ich sumienie?”.
  2. Wpis z dnia 04 kwietnia 2019 r., użytkownik: treść wpisu: „Czyżby lekarze to aż takie nielogiczne i niemyślące istoty w Polsce”.
  3. Wpis z dnia 02 kwietnia 2019 r., użytkownik: POLAK, treść wpisu: „Naprawdę takich lekarzy trzeba unicestwiać. Niech się boją o siebie i swoich bliskich. Ludzie skrzywdzeni będą się mścili i to okrutnie innego wyjścia nie ma po prostu. Wolę siedzieć w więzieniu na koszt podatników wiedząc, że gość który rozwalił mi swoim działaniem lub jego brakiem rodzinę i moje życie nie żyje”.
  4. Wpis z dnia 02 kwietnia 2019 r., użytkownik: Olek, treść wpisu: ”Lekarz to zawód, który obok leczenia może tez uśmiercać bez żadnej prawnej odpowiedzialności”.

 

Uzasadnienie

 

            W przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa na portalu www.wiadomości.wp.pl W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, iż spółka Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna jako podmiot, który prowadzi stronę www.wiadomosci.wp.pl jest odpowiedzialna za przechowywanie danych o bezprawnym charakterze, przy czym Ustawodawca uzależnił odpowiedzialność takiego podmiotu od otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych. W ocenie wzywającego, przytoczonymi powyżej wpisami doszło do naruszenia godności zawodu lekarza, a także interesów zbiorowych członków samorządu lekarzy.

Rzeczą oczywistą jest, iż forum internetowe/portal społecznościowy stwarza szerokie spektrum możliwości otwartej wymiany poglądów i ocen. Jednak nie może to przyczyniać się do zmniejszenia ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych czy znieważaniem/obrażaniem drugiego człowieka/grupy osób, a w powyższym przypadku również sprowadzać się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Jeżeli chodzi o samą odpowiedzialność Państwa jako administratora, to wskazać należy treść orzeczenia Sądu Najwyższego, z dnia 24 listopada 2017 roku, sygn. Akt I CSK 73/17. Otóż w wyroku tym Sąd Najwyższy kategorycznie wskazał, że: „Wolność wypowiedzi wykonywana na forach internetowych przez anonimowych autorów często prowokuje niepohamowane wypowiedzi, które przeradzają się w mowę nienawiści naruszającą dobra osobiste osób trzecich. Dostępność nienawistnych komentarzy w sieci może być praktycznie bezterminowa, a pociągnięcie do odpowiedzialności poszczególnych internautów jest w praktyce niemożliwe. Podzielając ten pogląd należy przyjąć, że administrator portalu internetowego odpowiada za własne działania naruszające dobra osobiste osób trzecich, które polegają na rozpowszechnianiu i utrzymywaniu cudzych anonimowych informacji naruszających te dobra za pośrednictwem strony internetowej”.

Konstatując, z powyższego wynika jednoznacznie, iż Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna jako podmiot, który prowadzi portal wiadomości.wp.pl jest odpowiedzialny za przechowywanie danych o bezprawnym charakterze, co implikuje fakt zasadności skierowanego wezwania. 

Mając powyższe na uwadze, wzywam jak na wstępie niniejszego pisma.

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie