29 czerwca 2018

Działania ORL w VIII kadencji

W miniony piątek (22 czerwca br.), Koleżanki i Koledzy z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie podjęli szereg decyzji i inicjatyw.

  • W sprawie ważnej społecznie, dot. szczepień, Rada zajęła jednoznaczne stanowisko, przyznała 10 tys. złotych na pomoc prawną dla lekarza atakowanego przez tzw. „ruch antyszczepionkowy” oraz powołała Komisję ds. szczepień. ORL jednogłośnie poparła działania posła lekarza – Kolegi Pawła Kukiza – Szczucińskiego. Już wcześniej, OIL w Warszawie, udzieliła lekarzowi wstępnej pomocy prawnej. Na posiedzeniu zadecydowano o przyznaniu mu kwoty 10 000 zł. Udzielono realnego wsparcia w momencie, gdy podejmuje on decyzję o wejściu na drogę sądową. Powołano również Komisję ds. szczepień, która przy współpracy z ekspertami (profesorami oraz konsultantami wojewódzkimi i krajowymi) wypracuje (m.in.) praktyczne wskazówki, jak informować społeczeństwo o szczepieniach, oraz jak zwiększyć zaufanie pacjenta do lekarza w zakresie szczepień.
  • Ze względu na obrane cele samorządowe i wysokość generowanych wcześniej kosztów Rada uregulowała kwestie dotyczące m. in. samochodu służbowego.
   Samochód służbowy został oznakowany logiem OIL w Warszawie. Zmieniono regulamin wykreślając możliwość użytkowania auta do celów prywatnych. Poszerzono listę osób uprawnionych do użytkowania samochodu o lekarzy świadczących pracę na rzecz Izby (np. przewodniczących komisji). Pełna treść regulaminu dostępna jest tutaj.
  • Jednogłośnie uchylono uchwałę nr 76/R-VII/17 likwidując tzw. kilometrówki osób funkcyjnych oraz pracowników biura OIL w Warszawie.
   Wykonano analizę kosztów (od stycznia do maja 2018 r. wyniosły one 47 500 zł, czyli 791 jednomiesięcznych składek lekarza członka OIL w Warszawie) oraz potrzeb wykorzystywania obowiązujących „kilometrówek”. Wnioskowano iż brak jest konieczności wypłacania ww. kwot, które w swym założeniu powinny, tylko i wyłącznie, pokrywać koszty przejazdów związanych z zadaniami służbowymi.
   Są funkcje oraz sprawy wymagające wyjazdów i w tych przypadkach pozostaje kilka narzędzi, aby uwzględnić faktyczne koszty transportu m.in.: delegacje, użytkowanie auta służbowego, transport organizowany przez biuro dostosowany do konkretnych potrzeb.
  • W czasie obrad ORL, Prezes oraz Rada VIII kadencji, zobowiązali się do kontrolowania i monitorowania planów urlopowych.
   Za niedopuszczalną uznano sytuację w której Izba zmuszona jest do wypłaty, z pieniędzy członkowskich, ekwiwalentów za zaległy urlop który nie został wykorzystany w poprzednich latach. Wysokość wypłaconych ww. ekwiwalentów za VII kadencję wyniosła 125 000 złotych, czyli ponad 2083 jednomiesięcznych składek lekarza członka OIL,
  • W związku z falą wątpliwości, zapytań, apeli, jak i oczekiwań i protestów indywidualnych oraz instytucjonalnych Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wystosowała list do Rektora WUM – Prof. Wielgosia w sprawie konsolidacji szpitali.

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie