27 października 2022

Krok w dobrą stronę – podpisanie umowy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – Piotr Pawliszak, podpisał umowę dotyczącą współpracy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego. Czego dotyczy porozumienie i jaki wpływ będzie miało na inicjatywę legislacyjną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie?

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – Piotr Pawliszak, podpisał umowę dotyczącą współpracy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego. Czego dotyczy porozumienie i jaki wpływ będzie miało na inicjatywę legislacyjną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie? 

Główne cele współpracy OIL w Warszawie z Centrum Oceny Skutków Regulacji dotyczyć będą:

  • inicjowania wspólnych badań nad projektami aktów prawnych oraz obowiązującymi aktami prawnymi;
  • wzajemnej wymiany informacji w zakresie realizacji ekspertyz oraz ocen skutków regulacji;
  • obustronnego wsparcia analitycznego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Docelowo chodzi o wypracowanie nowych płaszczyzn współpracy w trójkącie: rządzący – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – eksperci Uniwersytetu Warszawskiego.

To krok w dobrą stronę. Ze względu na dobro wspólne, jakim jest stanowienie prawa wysokiej jakości. To także istotne narzędzie wsparcia środowiska lekarskiego. System ochrony zdrowia działa w ramach określonych przez ustawodawcę, które zmieniają się bardzo dynamicznie i rodzą wielokierunkowe skutki. Podpisanie umowy o współpracy z  Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego oznacza dla nas bezcenne eksperckie wsparcie zarówno w kontekście ochrony zawodu jak i funkcjonowania całego sektora opieki zdrowotnej – tak o porozumieniu mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Projekt pozwoli zaangażować naukowców zatrudnionych lub współpracujących z Uniwersytetem Warszawskim (w tym m.in. ekonomistów, socjologów, psychologów, lecz również przedstawicieli innych dziedzin nauk niż społeczne) w proces oceny skutków regulacji, rozumiany jako przewidywanie społeczno-gospodarczych konsekwencji projektowanych rozwiązań prawnych – dodaje dr hab. Krzysztof Koźmiński, kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji

Współpraca z Centrum Oceny Skutków Regulacji jest bezpłatna. Wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją projektu i utrzymaniem Centrum zostaną w pełni sfinansowane ze środków zewnętrznych, przyznanych przez MEiN.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie