4 czerwca 2016

Lekarze światowej sławy na Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie

Lekarze o dorobku uznanym na całym świecie byli gośćmi IX Kongresu Polonii Medycznej i II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Z ich udziałem odbyła się sesja poświęcona medycynie translacyjnej, podczas której opowiadali o swoich doświadczeniach i badaniach, w jakie obecnie są zaangażowani.

– Musimy przeformułować myślenie o zjawiskach biologicznych – mówił do uczestników tej sesji prof. Mieczysław Chorąży z gliwickiego Centrum Onkologii, jeden z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną.

Przypomniał, że w XX wieku naukowcy analizowali objawy choroby, szukali patologii w narządzie czy organie i próbowali je leczyć.

– Wiedza biologiczna obecnie stała się bardzo genocentryczna. Jednak prowadzi to do uproszczonego myślenia: „mutacja genu „X” powoduje uszkodzenie białka „Y” albo jego utratę, to zaś prowadzi do choroby „C”. Tymczasem związek między genotypem a fenotypem jest o wiele bardziej złożony – mówił.

Jego zdaniem rodzi się teraz nauka nowa, która będzie zajmowała się olbrzymią złożonością organizmów żywych, która będzie brała pod uwagę nie tylko skomplikowany charakter zależności i połączeń w tych organizmach, ale i dynamikę tych zależności i połączeń.

– Złożoność nie jest statycznym, prostym sumowaniem poszczególnych części, a wraz ze wzrostem złożoności powstają nowe właściwości. Poznanie tych procesów to wyzwanie współczesnej nauki – powiedział prof. Chorąży.

Prof. Maria Siemionow z Illinois University w Chicago opowiadała o badaniach, jakie prowadziła i prowadzi wraz ze swoim zespołem. Jest najbardziej znana z tego, że kierowała zespołem, który dokonał pierwszego w świecie przeszczepienia 80 proc. twarzy.

– To, czym się zajmujemy, to transplantacje kompozytów tkankowych – powiedziała.

Przed przeszczepieniem twarzy zespół przeszczepił krtań (mężczyźnie, który przez 20 lat nie mówił, po kilkunastu miesiącach od przeszczepienia śpiewa w chórze, zaś dawca krtani był chórzystą), ścianę brzucha, rękę.

– Przymierzamy się teraz do przeszczepienia oka – powiedziała.

Zespół prof. Siemionow bada też możliwości rezygnacji z immunosupresji lub ograniczenia jej stosowania po przeszczepieniach. Okazuje się, że w krwi obwodowej szczura, któremu przeszczepiono kompozyty tkankowe, pojawiają się komórki dawcy. Szczurowi, któremu przeszczepiono łapę i kawałek skóry, immunosupresję podawano przez siedem dni, po czym zaprzestano, zaś szczur żył bez leków immunosupresyjnych przez 720 kolejnych dni.

Prof. Waldemar Priebe z Departamentu Leków Eksperymentalnych w Centrum Rakowym MD Anderson Uniwersytetu w Houston w Stanach Zjednoczonych opowiadał uczestnikom sesji o próbach znalezienia leków na nowotwory najtrudniejsze: mózgu i trzustki.

– Inspirowaliśmy się chorobami, które są najtrudniejsze do leczenia – powiedział.

Dodał, że wysiłek zespołu koncentruje się na znalezieniu możliwości pokonania bariery krew-mózg.

Poinformował, że w trakcie badań klinicznych I fazy znajduje się obecnie cząsteczka WP744, którą zespół ma nadzieję leczyć glejaki. – Okazało się, że wnika do komórki nowotworowej. U jednego pacjenta z glejakiem IV stopnia po sześciu kursach chemioterapii guz znikł – powiedział.

Nie wszyscy pacjenci w badaniach mieli takie szczęście – połowa z nich nie odnotowała poprawy, ale – jak powiedział prof. Priebe, wyniki i tak są obiecujące.

Jego zespół pracuje ponadto nad lekami modyfikującymi czynniki transkrypcji w raku trzustki.

O próbach pokonania bariery krew-mózg mówił także prof. Krzysztof Bankiewicz z University of California.

– 25 lat pracy mojego zespołu to próby znalezienia sposobu podawania leków bezpośrednio do mózgu – powiedział.

Jak pokazał, jego zespół odniósł spore sukcesy w tej dziedzinie, konstruując m.in. specjalne kaniule.

Prof. Zbigniew Wszołek z Mayo Clinic na Florydzie, współodkrywca genów odpowiedzialnych za rodzinny charakter choroby Parkinsona, podkreślał, że żadne odkrycia naukowe nie są możliwe bez międzynarodowej współpracy.

Justyna Wojteczek

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie