1 kwietnia 2022

Łukasz Jankowski ponownie prezesem ORL w Warszawie

Podczas XLIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy delegaci wybrali prezesem IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasza Jankowskiego – dotychczasowy prezes był jedynym zgłoszonym kandydatem. Za zagłosowało 156 osób, wstrzymało się 7.

Łukasz Jankowski w swojej prezentacji podkreślał, że kluczowe w jego wizji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w kolejnej kadencji są: aktywność, rozwój i nowoczesność. Będzie to kontynuowanie i wzmacnianie obecnej idei „Izba dla lekarzy”. Zwracał uwagę, że bardzo ważne jest dla niego tworzenie samorządu przyszłości nie tylko odpowiadającego na oczekiwania środowiska, ale przede wszystkim wychodzącego naprzeciw potrzebom i realnie rozwiązującego lekarskie problemy.
„Dziękuję za zaufanie, które jest dowodem na to, że kierunek, w którym idziemy w OIL w Warszawie jest właściwy, że nasz pomysł – na otwarty, przyjazny, prężnie działający samorząd – sprawdza się. Izba daje nam narzędzia – my je po prostu dobrze wykorzystujemy. Chcę wzmacniać rolę naszego środowiska, budować jak najlepszy wizerunek lekarza, podwyższać standardy samorządności”.

Łukasz Jankowski – lekarz, specjalista nefrologii, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.
Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia” – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ” – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia, a ostatnio głównie na pogłębiający się problem braku dostępu do leczenia dla pacjentów zmagających się z chorobami innymi niż COVID-19. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.
Kierowana przez Łukasza Jankowskiego Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie interweniuje w sprawach dotyczących m.in. łamania prawa wobec lekarzy, formułuje stanowiska odnoszące się do projektowanych bądź wprowadzanych przepisów prawa, reaguje na postawy i pomysły zagrażające jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie