6 sierpnia 2018

Minister zdrowia: „Jednym z moich priorytetów jest nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty”

Nowe pilotaże, m.in. w dziecięcej opiece psychiatrycznej, zmiany dot. dyżurów lekarskich, ramy prawne dla Agencji Badań Medycznych i analiza kalendarza szczepień – to niektóre powakacyjne plany Ministerstwa Zdrowia, które w wywiadzie dla PAP zapowiada szef resortu Łukasz Szumowski.

„Jednym z moich priorytetów jest nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; trwają nad nią prace – chciałbym, by jesienią była gotowa. Planujemy w niej m.in. zmianę podejścia do specjalizacji i uregulowanie dyżurów medycznych” – wskazał minister.

Postulaty dotyczące tych obszarów znalazły się w zawartym w lutym przez szefa MZ z lekarzami-rezydentami porozumieniu kończącym protest młodych lekarzy, którzy wypowiadali klauzulę opt-out, umożliwiającą pracownikom pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Ponowiono je także w wydanym w środę stanowisku środowiska lekarskiego.

„W porozumieniu z lekarzami-rezydentami, w paragrafie 11, jest napisane, że minister zdrowia przedłoży Radzie Ministrów projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w którym znajdą się rozwiązania dot. kształcenia podyplomowego lekarzy i naboru na specjalizacje, dyżurów medycznych, w pierwszym kwartale 2019 r. Chcemy zrobić to wcześniej” – powiedział minister.

Pytany o środowe stanowisko, w którym lekarze, „mając świadomość nadchodzącej katastrofy w ochronie zdrowia, wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce”, szef MZ przekazał, że był na tym spotkaniu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej i wyjaśnił wiele kwestii. Podkreślił, że „jest w dialogu ze środowiskiem lekarskim”.

„Kolejnym ważnym dla mnie tematem jest Agencja Badań Medycznych. Po wakacjach projekt ją powołujący powinien trafić do konsultacji społecznych” – powiedział minister. Agencja ma m.in. zajmować się przyznawaniem grantów dla naukowców na realizację projektów badawczych oraz realizować badania naukowe zarówno zlecane przez administrację, jak i własne.

„Badania z obszaru medycyny nie pasują ani do NCN (Narodowego Centrum Nauki – PAP) i badań podstawowych ani do NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – PAP) i badań wdrożeniowych. Na całym świecie jest tak, że zajmują się tym odrębne agencje, to są zupełnie inne pieniądze, inna struktura badań, inne gremia” – wskazał Szumowski.

„To niezwykle ważne przedsięwzięcie, budowa narzędzia do prowadzenia w zakresie zdrowia tzw. evidence based politics (polityki opartej na dowodach – PAP). To będzie narzędzie dla Rady Ministrów, premiera, parlamentu, Ministerstwa Zdrowia. Agencja Badań Medycznych ma być w zdrowiu czymś na kształt Centrum Analiz Strategicznych w polityce. Agencja ma być narzędziem, by prowadzić politykę zdrowotną w sposób racjonalny i udokumentowany” – powiedział.

„To nie będzie jak w piosence Kuby Sienkiewicz, że +docent za biurkiem (…) dłubie i gmera, napisze, wymyśli+, tylko to będzie np. udzielanie odpowiedzi m.in. na pytanie dlaczego Polacy umierają częściej na jakąś chorobę niż inni, albo gdzie są najbardziej zagrożeni smogiem” – wskazał.

Minister zapowiada także dalsze budowanie modelu opieki koordynowanej. „Po wakacjach ruszamy z pilotażem narodowej sieci onkologicznej, pilotażem kompleksowej opieki nad osobami z niewydolnością serca i pilotażem zabiegowego leczenia udaru mózgu” – wskazał, zaznaczając, że jest to realizacja expose premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zapowiadał w expose, oprócz zwiększenia nakładów, także m.in. położenie większego nacisku na profilaktykę zdrowotną, uruchomienie Narodowego Instytutu Onkologii oraz działania w obszarze kardiologii.

„Druga połowa roku to z pewnością kontynuacja procesu informatyzacji, poszerzenie e-recepty, wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta. Planujemy też działania dotyczące uszczelnienia procesów wywozowych leków, bo rozwiązania już istnieją, ale wymagają implementacji” – wymienił minister.

„Po podpisaniu przez prezydenta noweli dotyczącej dopalaczy, resort będzie miał za zadanie przygotowanie odpowiednich aktów wykonawczych, m.in. rozporządzeń” – dodał, podkreślając, iż nowela ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ułatwi ograniczenie wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Zakłada ona, że dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami.

Na liście priorytetów ministra – jak sam podkreśla – niezmiennie jest skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów i diagnostyki. „Kierujemy dodatkowy strumień pieniędzy, jednocześnie uszczelniając system, m.in. chcąc precyzyjnie określać kryteria wykonywania zabiegów czy badań, np. usuwania zaćmy i wykonywania tomografii” – wskazał.

MZ – jak wyliczał – planuje m.in. zmianę wycen w niektórych obszarach. „Musimy zwiększyć środki, musimy zachęcić lekarzy do powrotu do publicznej służby zdrowia, a to można zrobić poprzez zwiększenie wyceny, poprzez jasne kryteria i bonusy za skracanie kolejek” – powiedział.

Wśród planów Szumowski wymienił też uruchomienie środowiskowej psychiatrii dziecięcej – trwają prace nad założeniami pilotażu. „Chcemy, by pierwszym kontaktem dla dzieci z problemami nie był szpital psychiatryczny, tylko raczej poradnia psychiatryczno-psychologiczno-pedagogiczna” – przekazał.

Szef MZ wśród tegorocznych zamierzeń wymienia także analizę kalendarza szczepień. „Chcemy dokonać swoistego audytu kalendarza szczepień, mamy wiele nowych informacji. Może się okazać, że coś trzeba będzie dodać, ująć lub przesunąć. Trudno to przesądzić teraz” – powiedział minister.(PAP)

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie