26 października 2018

MZ: będzie zmiana dot. elektronicznej dokumentacji medycznej

Świadczeniodawcy nie są dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby – ocenia resort zdrowia i proponuje zmianę przepisów.

Do konsultacji trafił przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W projekcie uchyla się przepis, zgodnie z którym świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej: historii choroby (w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne) oraz historii zdrowia i choroby (w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieką zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej).

„Proponowana zmiana wynika z faktu, iż świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby” – wskazano w uzasadnieniu.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie 31 grudnia 2018 r., w efekcie czego przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie