10 lipca 2017

MZ: geriatria powinna mieć charakter konsultacyjny

Geriatria powinna mieć przede wszystkim charakter konsultacyjny; geriatra powinien być dostępny jako konsultant dla każdego lekarza – powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Zaznaczył, że kluczowe jest wykształcenie odpowiedniej liczby geriatrów.

W piątek posłanki PO Mirosława Nykiel i Ewa Kołodziej pytały resort zdrowia o funkcjonowanie oddziałów geriatrycznych po wprowadzeniu sieci szpitali. „Ustawa o tzw. sieci szpitali spowoduje, że w naszym kraju będziemy mieć tylko jeden szpital geriatryczny – w Katowicach” – powiedziała posłanka Nykiel. Mówiła, że w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypada 0,2 łóżka geriatrycznego, a średnia UE to 2 łóżka.
Wiceminister zdrowia Piotr Gryza przypomniał, że świadczenia w profilu geriatrii mogą być realizowane m.in. w szpitalach III stopnia oraz w placówkach ogólnopolskich. „Dotyczy to 18 szpitali, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu” – poinformował.
Ponadto szpitale zakwalifikowane do I lub II stopnia będą mogły w całości rozliczać profil geriatrii, jeśli wykonywały takie świadczenia przez ostatnie dwa lata. Takich placówek jest 28.
„Pacjentem w podeszłym wieku należy starać się należycie zaopiekować przede wszystkim w jego środowisku życia. Pobyt pacjenta w podeszłym wieku w szpitalu należy ograniczyć do niezbędnego minimum” – podkreślił Gryza.
„Leczenia ludzi starszych nie należy utożsamiać z leczeniem szpitalnym. Geriatria powinna mieć przede wszystkim charakter konsultacyjny. Lekarz geriatra powinien być dostępny jako konsultant dla każdego lekarza w szpitalu, a także w lecznictwie otwartym. Rola oddziałów geriatrycznych powinna pełnić rolę przede wszystkim naukowo-dydaktyczną. Dlatego należy kształcić lekarzy geriatrów i rozwijać geriatrię w ośrodkach dydaktycznych” – powiedział.
„Kluczową kwestią dla rozwoju opieki geriatrycznej w Polsce jest wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów w tej dziedzinie medycyny, w związku z tym właściwym kierunkiem powinno być rozwijanie oddziałów geriatrycznych przede wszystkim w oddziałach powiązanych z uczelniami medycznymi” – podkreślił Gryza. W tej chwili w Polsce jest ponad 390 lekarzy geriatrów.
„W dłuższej perspektywie należy dążyć do stworzenia warunków, w których na wszystkich oddziałach, na których hospitalizowane są osoby w wieku podeszłym, istnieć będzie możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie geriatrii” – dodał.
Zaznaczył, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, placówka udzielająca świadczeń w trybie hospitalizacji jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta (wyjątkiem są oddziały pediatryczne, neonatologiczne i położniczo-ginekologiczne).
Przypomniał, że placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, będą mogły przystąpić do konkursów – tak, jak to było dotychczas. „Postępowania konkursowe na świadczenia z profilu geriatria ogłoszą wg planów trzy oddziały wojewódzkie; dotyczy to przede wszystkim oddziału mazowieckiego dla zakresu ok. czterech, pięciu podmiotów, opolskiego dla zakresu jednego i pomorskiego dla jednego podmiotu” – powiedział.(PAP)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie