30 stycznia 2017

NRL apeluje do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza

Samorząd lekarski wskazuje, że zjawisko smogu, czy szerzej przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W opublikowanym apelu lekarze podkreślają, że „istnieją niezbite dowody naukowe z bardzo licznych dobrej jakości przeprowadzonych na świecie badań, że stopień zanieczyszczenia powietrza jest przyczyną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego.”

Powołując się na badania przeprowadzone w Polsce, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że większe ryzyko wystąpienia zawału serca zaobserwowano przy wyższych stężeniach w powietrzu tlenku azotu, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych PM10 oraz niższych stężeniach ozonu i niższych wartościach ciśnienia atmosferycznego. Wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu zaobserwowano przy wyższych stężeniach tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszej prędkości wiatru oraz w sytuacji ogłoszenia alarmu smogowego 3 i 5 dni przed udarem. Zła jakość powietrza wpływa również na zwiększenie hospitalizacji z powodu zatorowości płucnej i migotania przedsionków.”

Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje o podjęcie przede wszystkim wszelkich możliwych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy jakości powietrza. Lepsza jakość powietrza przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców oraz zwiększa przeżywalność populacji, dlatego nie wolno nam pozostać obojętnym wobec problemu zanieczyszczenia powietrza. Prezydium wnioskuje także, aby kwestię negatywnego wpływu czynników środowiska na zdrowie ludzkie uwzględnić w planach reformy służby zdrowia, tak aby obywatelom w szczególnie zagrożonych rejonach kraju zapewnić łatwy dostęp do potrzebnych w tej sytuacji ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych.

Samorząd lekarski deklaruje udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w niniejszym apelu i pomoc w opracowywaniu strategii poprawy jakości powietrza. (źródło komunikat NIL)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie