20 stycznia 2017

NRL zaskarży do TK przepisy dot. dostępu do pytań z egzaminów lekarskich

Naczelna Rada Lekarska chce zwrócić się Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wprowadzonych w grudniu ub.r. przepisów, regulujących dostęp do pytań z przeprowadzonych egzaminów lekarskich.

Chodzi o dostęp do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), które już się odbyły.
Przepisy, przeciwko którym występuje samorząd lekarski przewidują, że pytania testowe LEK, LDEK i PES mogą być udostępniane wyłącznie tej osobie, która przystępuje do egzaminu. „Jest to nie tyle informacja publiczna, ale informacja dedykowana osobie, która spełnia określone kryteria” – zauważa NIL.

Przepisy te przewidują ponadto, że pytania testowe można tylko oglądać, nie wolno ich kopiować w żadnej możliwej technice; zabronione jest również odręczne przepisywanie. Pytania mogą być udostępniane wyłącznie w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych i nie można ich wynosić poza nią. NIL krytycznie ocenia również rozwiązanie, które pozwala udostępniać pytania egzaminacyjne dopiero po upływie pięciu lat od egzaminu.

NIL przekazała w czwartek, że NRL upoważniła prezesa Rady Macieja Hamankiewicza do wniesienia wniosku do Trybunału.

Naczelna Rada Lekarska zabiegała o udostępnienie pytań egzaminacyjnych od 2012 r. W czerwcu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek NRL i orzekł, że brak publicznego dostępu do treści przeprowadzonych testów i pytań z egzaminów lekarskich, jest niezgodny z konstytucją. Testy te – jak wskazał – są objęte prawem do informacji publicznej.

Sejm uchwalił ustawę – regulującą m.in. dostęp do pytań – 21 października; Senat nie wprowadził do niej żadnych poprawek, a prezydent podpisał ją 8 grudnia. (PAP)

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie