13 lutego 2015

NRL zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy wprowadzonego niedawno pakietu onkologicznego pogorszyły sytuację pacjentów nieonkologicznych, zróżnicowały sytuację pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, bezzasadnie zróżnicowały też uprawnienia lekarzy POZ i specjalistów w zakresie wystawiania kart diagnostyki i leczenia nowotworów – oceniła Naczelna Rada Lekarska. W związku z tym jednogłośnie 13 lutego br. podjęła decyzję o skierowaniu przepisów do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem zaskarżającym pakiet.

– Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzania pakietu w życie. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z wdrażania zapisów pakietu zagrażają wielu pacjentom. Szczególne trudności w leczeniu chorych dostrzegamy w przypadku schorzeń nowotworowych, z których wiele – jak się okazuje – z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich szybką ścieżką diagnostyczną w ramach pakietu. Narastają także problemy w leczeniu pacjentów nieonkologicznych. Leczenie i opieka nad chorymi zostały w wielu aspektach utrudnione, a zamiast skrócenia kolejek, w wielu placówkach kolejki wydłużyły się. Życie i zdrowie pacjentów nie może być przedmiotem eksperymentów politycznych, a lekarze nie mogą tracić zaufania chorych przez chaos spowodowany niedopracowaną rewolucją systemową – podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

NRL wyraziła też sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego. „Wprowadzono je bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, innych organizacji reprezentujących uczestników systemu ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów” – głosi podjęte 13 lutego stanowisko. Stanowisko NRL w sprawie wstępnej oceny niezgodności z Konstytucją pakietu onkologicznego znajduje się na stronie Rady.

jw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie