30 października 2020

OIL w Warszawie zachęca lekarzy do zdalnego załatwiania izbowych spraw

Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego i telefonicznego załatwiania spraw. Nasza izba nie przestaje działać, ale wprowadziliśmy zmiany w czasie pracy.

Nasza izba deklaruje elastyczność względem terminów (o ile pozwalają na to przepisy prawa) oraz zgodnie z odgórnymi zaleceniami zmienia daty izbowych wydarzeń bądź odwołuje te zaplanowane. Prosimy także, by interesanci, w miarę możliwości, dokonywali płatności przelewem. Osobom uiszczającym opłaty w kasie znajdującej się w siedzibie izby rekomendujemy płatność kartą, a nie gotówką.

„Lekarze są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, więc nie bierzemy pod uwagę zamykania izby, a wręcz przeciwnie – skupiamy się na organizowaniu różnych form wsparcia dla lekarzy oraz dostosowujemy pracę izby do niestandardowych okoliczności. Musimy uwzględniać decyzje rządowe oraz wytyczne i rekomendacje, co owszem stanowi utrudnienie, ale nie blokuje naszych działań” – powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Preferowana jest obsługa online, aczkolwiek zgodnie z zarządzeniem prezesa ORL, Biuro Obsługi Lekarza dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie będzie czynne w każdą środę w godzinach od 9.00 do 15.00.

 • Składki – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego: formularze znajdują się na stronie internetowej (https://izba-lekarska.pl/skladki/formularze/), Twój numer konta (https://izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na mail: skladki@oilwaw.org.pl; informacje udzielane telefonicznie pod telefonem: 22 54 28 338, 54 28 339, 54 28 396, 54 28 378 w godzinach pracy biura.
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, przyjmuje lekarzy oraz organizatorów szkoleń z zachowaniem reżimu sanitarnego (przyłbice, maseczki, dezynfekcja rąk). Przyjmowanie dokumentów odbywa się  w biurze oraz za pośrednictwem poczty mailowej, rekomendujemy kontakt telefoniczny z przeniesieniem ciężaru na zdalne załatwianie spraw jeśli nie wymagają fizycznej obecności w biurze ODZ.
 • Staż podyplomowy – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: stażyści mogą przesłać drogą mailową: staz@oilwaw.org.pl skan karty stażu podyplomowego lekarza/ lekarza dentysty oraz wypełniony arkusz Excel do sprawdzenia poprawności wypełnionych informacji. Po weryfikacji drogą elektroniczną lekarz osobiście dostarcza do izby do 2 grudnia 2020 r. komplet dokumentów do PWZ. (w przypadku zmiany ustaleń, będziemy informować, warto obserwować nas @oilwarszawa na Facebooku); 22 542 83 32
 • Prawo Wykonywania Zawodu – Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się WYŁĄCZNIE w każdą środę w godz. 10.00-15.00. (wymagana rezerwacja terminu wizyty https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rs.php ).
 • W przypadku zamiaru załatwienia sprawy niewymagającej osobistego stawiennictwa, lekarze, lekarze dentyści proszeni są o kontakt drogą mailową: p.rejestracja@oilwaw.org.pl lub telefoniczną 22 54 28 316. Rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/. Wnioski dotyczące wydania zaświadczeń UE znajdują się pod adresem: https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/wyjazd-do-ue/
 • Praktyki – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: drogą elektroniczną poprzez system RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl (składanie wniosków, link z dokumentami do pobrania: https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/praktyk-lekarskich/) oraz kontakt mailowy: praktyki@oilwaw.org.pl i telefoniczny 22 54 28 319
 • Rada Funduszu Samopomocy – wnioski o becikowe, zapomogi, pożyczki socjalne, pożyczki szkoleniowe i odprawy pośmiertne można składać mailowo pod adres: fundusz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Zespół ds. szczepień – informacje na temat refundacji szczepionek przeciwko meningokokom typu B można uzyskać telefonicznie: 22 54 28 333; kontakt mailowy: szczepienia@oilwaw.org.pl
 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki – pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Komisja Współpracy z Zagranicą – pytania dot. komisji (w szczególności programu Stypendialnego OIL w Warszawie) można kierować pod adres e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 390 lub 698 838 971
 • Okręgowy Sąd Lekarski – sąd działa na normalnych zasadach, strony są proszone o potwierdzenie obecności w dniu rozprawy telefonicznie: 22 54 28 320, luba mailowo: kancelariaosl@oilwawa.org.pl
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – W dn. 18-30 grudnia 2020 r. biuro OROZ będzie nieczynne dla interesantów. Korespondencję można złożyć na recepcji lub przysłać pocztą. Po 30 grudnia, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt tel.: 22 542 83 24/22/27, e-mail: oroz@oilwaw.org.pl Rzecznik przyjmuje jedynie osoby wezwane, bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami biura OROZ.
 • Komisja Bioetyczna – zastąpienie osobistego dostarczania dokumentów przesyłaniem drogą mailową i pocztową; e-mail: k.brama@oilwaw.org.pl, j.puchala@oilwaw.org.pl, nr tel.: 22 542 83 12
 • Prawnik dla Lekarza – kancelaria udziela porad prawnych telefonicznie (728 988 518) oraz mailowo (prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl), w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, we wtorek-piątek w godz. 9-17.00. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, aby umówić się na konsultację w biurze, uprzejmie prosimy o telefoniczne bądź mailowe zapisywanie się na spotkanie.
 • Rzecznik Praw Lekarza – bez spotkań bezpośrednich, od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, kontakt telefoniczny w godz. 10.00-17.00: nr tel. RPL – 512 331 230, nr tel. działu prawnego RPL – 691 224 246
 • Delegatura Radomska – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego; wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej (izba-lekarska.pl), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej pod adres radom@oilwaw.org.pl lub pocztą; kontakt telefoniczny: 48 331 36 62. Interesantów chcących załatwić sprawy osobiście w biurze zapraszamy w środy w godz. 8.00-16.00.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 17.12.2020, KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie