10 sierpnia 2022

ORL w Warszawie pyta CMKP o brakujący rejestr ws. umiejętności zawodowych

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zobowiązuje dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia rejestru towarzystw naukowych i instytutów badawczych właściwych do przyznawania certyfikatów umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Rejestru jednak nie ma. Pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie Piotr Pawliszak zwrócił się więc w tej sprawie do dyrektora CMKP prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Gellerta.

„Wobec faktu, że ustawodawca (…) nakłada na dyrektora CMKP obowiązek prowadzenia rejestru w formie ewidencyjno-informacyjnej, a z powszechnie posiadanej wiedzy wynika, że taki rejestr na obecną chwilę nie jest prowadzony, proszę o udzielenie informacji, jakie działania zostały podjęte przez CMKP, aby wypełnić wymagania ustawowe i wprowadzić prowadzenie rejestru, a w związku z tym kiedy przewidziane jest uruchomienie rejestru?

Jednocześnie informuję, że w razie potrzeby udzielenia przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza konsultacji bądź innej formy pomocy w zakresie prowadzenia rejestru, deklaruję wsparcie” – napisał Piotr Pawliszak.

Certyfikat umiejętności zawodowej może być wydany przez określone w ustawie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Informacja o zdobytej umiejętności zgodnie z uchwałą NRL może znajdować się na pieczątce lekarskiej.

Pełna treść pisma:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie