22 listopada 2018

Pismo do Prokuratora Krajowego o wszczęcie postępowania

Szanowni Państwo,

w związku z działalnością Pana Jerzego Zięby, który swoimi wypowiedziami uderza w środowisko lekarskie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, podobnie jak Naczelna Izba Lekarska, skierowała pismo do Prokuratora Krajowego, Pana Bogdana Świączkowskiego, o wszczęcie postępowania względem Pana Zięby.

Wzór pisma do Prokuratora Krajowego oraz załącznik zawierający wypowiedź Pana Zięby znajdą Państwo w załącznikach. Wysłanie przez Państwa pism do Prokuratora Krajowego wzmocni nasz głos oburzenia zachowaniem i działaniami wyżej wymienionej osoby.

WZÓR PISMA:

„W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w ……………….. zrzeszającej …………… lekarzy i lekarzy dentystów przekazuję w załączeniu post zamieszczony przez pana Jerzego Ziębę ur. 2 maja 1956 r. na portalu https://facebook.com/pg/ukryteterapie/post/?ref=page____internal (wydruk w załączeniu) z wnioskiem o wnikliwe zbadanie sprawy pod kątem podejrzenia popełnienia przez tę osobę czynu zabronionego w postaci znieważenia i zniesławienia grupy lekarzy, jak również czynu zabronionego w postaci groźby karalnej.

W ocenie środowiska lekarskiego działalność pana Jerzego Zięby propagującego niesprawdzone naukowo metody leczenia chorób oraz jego publiczne wypowiedzi dotyczące lekarzy wykazują wysoki stopień szkodliwości społecznej, stąd na zasadzie art. 60 § 1 kodeksu postępowania karnego prokuratura ma prawo, a wręcz obowiązek, wszcząć postępowanie karne, nawet jeśli czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego.

Działalność pana Jerzego Zięby narusza interes społeczny, ponieważ podważa zaufanie pacjentów do lekarzy, załączona do niniejszego pisma wypowiedź na portalu facebook.com jest tego najlepszym przykładem. Pan Jerzy Zięba całkowicie bezzasadnie obwinia lekarzy o wszelkie niepowodzenia procesu leczniczego, których rzekomo można było uniknąć. Tego rodzaju wypowiedzi mają na celu z jednej strony zniechęcać pacjentów do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a z drugiej strony – w sposób karygodny wprowadzają osoby chore i cierpiące w błąd co do skuteczności oferowanej metody zwalczania chorób. W rezultacie tych działań pacjenci mogą być narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia.

Samorząd lekarski uważa, że kierując się troską o dobro obywateli powinno się wykorzystywać wszelkie istniejące mechanizmy prawne w celu piętnowania i zwalczania tego zjawiska, jak również osób, które posługują się tego rodzaju metodami”.

NIL


Załącznik:

 – wydruk wpisu zamieszczonego przez p. Jerzego Ziębę na portalu facebook.com

Wzór gotowego do wysłania pisma poniżej w załączniku.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie