25 kwietnia 2018

Pismo Prezesa Łukasza Jankowskiego, w sprawie unieważnienia części wyborów do OIL, przeprowadzonych na XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy

Prezes OIL w Warszawie, Łukasz Jankowski, w sprawie unieważnienia części wyborów do OIL (przeprowadzonych na XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy):

„W związku ze złożonym w dn.12.04.2018r. protestem przeciwko ważności wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, spowodowanym m.in. niewłaściwym podziałem liczbowym członków rady pomiędzy lekarzy a lekarzy dentystów, oraz postanowieniem Naczelnego Sądu Lekarskiego z dn.25.04.2018r stwierdzającym nieważność wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie informuję:

1. Pozostałe wyniki wyborów – na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Zastępców Rzecznika, Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego,Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz Okręgowej Komisji Wyborczej są ważne.

2. W trakcie XXXVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ustępująca Okręgowa Rada Lekarska przedłożyła delegatom projekt uchwały w sprawie liczby członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Projekt stanowił o ogólnej liczbie członków ORL z podziałem mandatów dla delegatów z poszczególnych, określonych obszarów izby z podziałem na lekarzy i lekarzy dentystów. Przedstawiony podział stanowił podstawę do wyboru członków ORL w trzech minionych kadencjach samorządu. Projekt ten był sprawdzony pod względem formalno-prawnym i parafowany przez biuro prawne OIL. Wobec powyższego delegaci obecni na Zjeździe mogli mieć poczucie, że w/w projekt jest zgodny z prawem.

3. W związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów do ORL:

a)zostanie zwołany Zjazd Wyborczy na dzień 19.05.2018 celem przeprowadzenia powtórnych wyborów do Okręgowej Rady Lekarskiej

b) prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, we współpracy z biurem prawnym oraz komisją wyborczą opracuje prawidłowy projekt uchwały dot. liczebności członków ORL z podziałem na lekarzy i lekarzy dentystów, który zostanie przedstawiony delegatom na Zjazd

Kandydowałem na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, w poczuciu, że najważniejsza powinna być praworządność, przejrzystość i usprawnianie działań Izby, w tym uporządkowanie pod względem prawnym. Podejmę wszelkie kroki, aby Izba działała zgodnie z obowiązującymi przepisami, i aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca

Proszę wszystkich Delegatów o powtórną mobilizację i uczestnictwo w Zjeździe – zwołanym tylko w celu wyborów członków ORL VIII kadencji – abyśmy mogli, zgodnie z już raz wyrażoną wolą lekarzy z OIL w Warszawie, niezwłocznie zacząć wcielać w życie potrzebne i niezbędne zmiany których Izba wymaga.”

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie