30 stycznia 2019

Poparcie ORL w Warszawie dla projektu Reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy

STANOWISKO

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie projektu Reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie pragnie wyrazić poparcie dla projektu Reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, będącej wynikiem prac Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. (z późniejszą zmianą) w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrowia poz. 22 i poz. 49).

Projekt Reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, zawierający propozycję konkretnych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach oraz w sześciu rozporządzeniach, to dokument będący podstawą do gruntownej zmiany kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie projekt realizuje zgłaszane od lat postulaty środowiska lekarskiego, w tym:

  • zmiana programu stażu podyplomowego polegająca na jego upraktycznieniu,
  • wprowadzenie ogólnopolskiego, przejrzystego procesu rekrutacji na specjalizację,
  • odbiurokratyzowanie oraz cyfryzacja procesu kształcenia specjalizacyjnego,
  • zwiększenie roli oraz wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
  • wprowadzenie umiejętności lekarskich, weryfikacja listy specjalizacji,
  • pro-lekarskie i pro-pacjenckie zmiany dotyczące prawa pracy,
  • wsparcie prawne dla lekarek w ciąży oraz matek-lekarek,
  • przekazanie administracyjnego prowadzenia kształcenia do Izb Lekarskich.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie rekomenduje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem, z zastrzeżeniem konieczności utrzymania wszystkich kluczowych zapisów. Konieczne jest zagwarantowanie stałego finansowania dla zmian opisanych w projekcie.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do wszystkich okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie podobnych stanowisk w tej sprawie.

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie