4 kwietnia 2016

Projekt noweli ustawy o działalności leczniczej w konsultacjach

Projekt jest realizacją części zamierzeń jakie po objęciu stanowiska szefa resortu zdrowia zapowiadał minister Konstanty Radziwiłł. Jedną z propozycji projektu noweli, który w piątek skierowano do konsultacji, jest zmiana zasad postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczasowe procedury przewidziane w przypadku wystąpienia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mają małą skuteczność, konieczna jest ich modyfikacja.

W celu zapewnienia podmiotom publicznym kontroli nad podmiotami leczniczymi działającymi w formie spółek kapitałowych, utworzonych bądź prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczeń w zakresie zbywania podmiotom prywatnym akcji albo udziałów takich spółek.

Projekt zakłada nałożenie na kierownika podmiotu leczniczego obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Miałby on być przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.

W projekcie przewidziano m.in.:

  • rezygnację z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych (termin wprowadzenia tego obowiązku przesuwano już kilkakrotnie; ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 r.),
  • możliwość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” (np. szpital, ambulatorium, sanatorium, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy) określeniem „zakład leczniczy”,
  • obowiązek współpracy (podmiotów wykonujących działalność leczniczą) z policją w przypadku poszukiwania osoby zaginionej.

PAP 24_24/ kj

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie