21 marca 2019

Puls papierowy czy elektroniczny?

Czy wolisz otrzymywać „PULS” papierowy drogą pocztową czy elektroniczny drogą mailową?

Jeżeli chcesz, by PULS docierał do Ciebie wyłącznie mailem, wystarczy napisać (na adres p.rejestracja@oilwaw.org.pl) wiadomość o treści:

„Ja, (imię i nazwisko, PWZ), chciał(a)bym zrezygnować z otrzymywania papierowej wersji „PULS-u”, miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Proszę o przesyłanie biuletynu drogą elektroniczną na (adres e-mail)”.

Zwracamy uwagę na fakt, iż podany adres e-mail powinien być głównym, faktycznym adresem kontaktowym. Izba posiada jedną bazę mailową, której używa m.in. przy korespondencji związanej z aktami zatrudnienia, zmianie statusu lekarza, do kontaktu komisji np. stażowej lub wysyłki newslettera.

W przypadku wątpliwości, czy podany przez Państwa adres jest aktualny, proszę wypełnić formularz aktualizacji danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie, podpisać, zeskanować i odesłać na adres: p.rejestracja@oilwaw.org.pl.
Przypominamy, że ustawa nakłada na lekarza obowiązek aktualizacji danych przy zmianie którejkolwiek z nich.

>> Przeglądaj w nowym formacie.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie