8 czerwca 2016

Pytania z egzaminów LEK, LDEK i PES mają być jawne

Pytania z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły, powinny być jawne – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawę zgłosiła Naczelna Rada Lekarska. To kolejna wygrana samorządu w TK.

Trybunał stwierdził, że publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Podniósł, że zakaz nie mieści się również w katalogu wyjątków wskazanych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym jest mowa o prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Przepisy, które uniemożliwiały udostępnianie pytań egzaminacyjnych, znajdują się w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Trybunał podzielił zarzuty samorządu lekarskiego, że zakwestionowane normy, wyłączając udostępnianie – na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej – testów i pytań testowych (wykorzystanych w trakcie wcześniejszych egzaminów) naruszają prawo do informacji publicznej zagwarantowane w art. 61 ust. 1 i 2 konstytucji.

TK uznał, że dostęp do testów PES, LEK i LDEK może być traktowany w kategoriach dostępu do informacji publicznej, zaś przewidzianego w zaskarżonych przepisach ograniczenia nie usprawiedliwiają przesłanki natury konstytucyjnej, wynikające z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Przypomniał, że dostęp do informacji publicznej, jako prawo konstytucyjne, powinien by ć traktowany szeroko.

Ustawodawca zmienił już zakwestionowane przepisy, jednak mają one wejść w życie dopiero za rok. Trybunał nie widzi jednak powodu, by czekać z tym tak długo.

Justyna Wojteczek

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie