21 maja 2021

Rejony wyborcze, możliwość zmiany

Przypominamy, że tylko do 20 czerwca lekarz i lekarz dentysta może złożyć wniosek do Okręgowej Komisji Wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu. Wniosek należy dostarczyć do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście.

12 maja Okręgowa Rada Lekarska przyjęła uchwałę nr 50/R-VIII/20, w sprawie ustalenia ostatecznej liczby rejonów wyborczych. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem jest ich 195. Każdy rejon obejmuje od 90 do 263 członków naszej izby, łącznie 33 080 lekarzy i lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wyborcze.

W następstwie omówionej uchwały Okręgowa Komisja Wyborcza przyjęła 18 maja uchwałę ws. ustalenia list członków rejonów wyborczych (uchwała nr 44/2021/VIII). W związku z tym 21 maja na stronie internetowej Izby pojawiła się wyszukiwarka rejonów, listy rejonów są także do wglądu w siedzibie Izby w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18, oraz w siedzibie delegatury w Radomiu, przy ul. Rwańskiej 16.

Po opublikowaniu list powstała możliwość zmiany rejonu wyborczego. Wnioski należy składać w ciągu 30 dni od daty ich publikacji. Wzór wniosku znajdą Państwo na dole strony.

Jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w wyborach w innym rejonie niż podany na liście, należy dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej wypełniony wniosek:

  • pocztą, pod adresem: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18 (decyduje data wpływu do OKW),
  • e-mailowo (zeskanowany i podpisany wniosek) pod adresem: wybory@oilwaw.org.pl,
  • osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie OIL w Warszawie, ul. Puławska 18 (pokój nr 112) lub w siedzibie Delegatury OIL w Radomiu, ul. Rwańska 16, w godzinach pracy biura.

Uprzejmie prosimy, aby każdy wniosek był czytelnie podpisany.

Wszelkie informacje dotyczące zmiany rejonu znajdują się także na naszej stronie internetowej. Wątpliwości można również wyjaśnić telefonicznie (tel. 22 54 28 306).

Po zakończeniu procedury zmiany rejonów wyborczych rozpocznie się okres zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Informujemy, że zasady przydzielania lekarzy do rejonów wyborczych zawarte są w dokumencie „Wytyczne dla zespołu powołanego na podstawie zarządzenia nr 5/2021 prezesa ORL w Warszawie z 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania w rejonach wyborczych wyborów delegatów na OZL w Warszawie IX kadencji 2022–2026”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie