26 października 2017

Rząd: ustawa o POZ skróci kolejki; opozycja przeciwna projektowi

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej razem z ustawą o sieci szpitali spowoduje skrócenie kolejek – przekonywał w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Posłowie opozycji ocenili, że projekt wymaga zmian i zapowiedzieli, że go nie poprą.

Sejm debatował nad sprawozdaniem komisji zdrowia o rządowym projekcie ustawy o POZ. Przewiduje on, że koordynatorem opieki nad pacjentem będzie lekarz POZ, który ma współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie też współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Posłanka PiS Joanna Kopcińska przekonywała, że ustawa o POZ wzmocni tę część systemu i stworzy warunki do zwiększenia jej efektywności. Zaznaczyła, że założenia reformy będą wprowadzane stopniowo. „Na początek od 2018 r. uruchomimy program pilotażowy. Od 2020 r. ruszy opieka koordynowana i nowy system finansowania, a 2025 r. medycyna rodzinna stanie się filarem POZ” – powiedziała. Krytycznie projekt oceniły wszystkie kluby opozycyjne; PO złożyła wniosek o odrzucenie projektu w II czytaniu. „Niestety (…) jest taka próba przepchnięcia tej ustawy bez zmian, które były proponowane przez kluby parlamentarne, jak i środowiska, które są bardzo zainteresowane kształtem tej ustawy” – powiedziała posłanka PO Lidia Gądek. Podkreśliła, że w projekcie nie znalazły się żadne postulaty środowisk medycznych. „Największym problemem dla wszystkich – i wszyscy to zgłaszali – jest brak perspektywy finansowania poszczególnych zadań” – dodała. Poseł Nowoczesnej Marek Ruciński mówił, że projekt ustawy jest potrzebny polskiemu systemowi ochrony zdrowia, „jednak po raz kolejny tworzymy prawo w pośpiechu, chaosie”. „Trudno, żeby pozytywnie opiniować całą ustawę” – powiedział. „Po raz kolejny jesteśmy świadkami forsowania złych przepisów, które mogą w wielu aspektach okazać się szkodliwe dla naszych pacjentów” – dodał. Poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz’15) mówił, że w systemie POZ może zabraknąć lekarzy i pielęgniarek, projekt nie rozwiązuje problemu niedofinansowania badań diagnostycznych, a jedyną grupą zawodową zadowoloną z projektu są lekarze medycyny rodzinnej. „Miała być to fundamentalna ustawa, a de facto dla pacjenta nic – przynajmniej na lepsze – nie zmienia” – ocenił. Również klub PSL zapowiedział, że nie poprze projektu. Poseł Kazimierz Kotowski ocenił, że „oczekiwania nie zostały spełnione”. „Jest czas, żeby rozważyć, jakie działania trzeba podjąć, by ten akt prawny mógł wprowadzić ten obszar opieki zdrowotnej na właściwe tory i zapewnić realizację stosownych zapisów ustawy” – powiedział.

Wiceminister Król zapewnił, że resort analizował wszystkie poprawki zgłoszone podczas konsultacji i większość uwag została uwzględniona. „Ta ustawa jest rodzajem kompromisu, który – jak rozumiem – wielu z państwa nie zadowala, ale to jest ten kompromis, który umożliwia wprowadzenie tej ustawy nie jako aktu, który będzie za chwilę martwy” – powiedział Król, zwracając się do posłów opozycji. Wątpliwości posłów wzbudzały też zapisy projektu umożliwiające przekazywanie danych pacjentów przez POZ przedstawicielom „organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia”. Odnosząc się do pytań posłów w tej sprawie, wiceminister podkreślił, że nie było intencją, aby dane te trafiły w niepowołane ręce. „Te zapisy nie powodują takich sytuacji, ponieważ udostępnianie danych reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” – powiedział Król. Podkreślił, że przekazywane informacje o pacjencie nie będą dotyczyły danych osobowych i szczególnie chronionych.

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej mają pojawić się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość opieki. Król wskazał, że to właśnie z budżetu powierzonego będą pochodziły środki na sfinansowanie świadczeń diagnostycznych i specjalistycznych.

Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna). Wiceminister powiedział, że ustawa jest trudna technicznie, dlatego przyjęto koncepcję „aby opracować sposób wchodzenia do tego pożądanego, oczekiwanego POZ przez lata”. Zapewniał, że uwzględniono w niej sytuację związaną m.in. z kadrami medycznymi i możliwościami finansowymi. Król powiedział, że projekt ustawy o POZ razem z ustawą dotyczącą sieci szpitali zmniejszy kolejki. Zapewnił, że resort analizował wszystkie poprawki zgłoszone podczas konsultacji i większość uwag została uwzględniona. (PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie