16 stycznia 2019

Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie w sprawie zwolnień lekarskich

Co odpowiedział Rzecznik Praw Lekarza Panu Jerzemu Kropiwnickiemu z Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zwolnień lekarskich?

„w nawiązaniu do Pana wypowiedzi, która padła podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 9 stycznia br., dotyczącej wystawiania „fałszywych” – w Pana opinii – zwolnień lekarskich, uprzejmie informuję, że organem właściwym do kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tj. Lekarze Orzecznicy ZUS). Stanowią o tym wprost zapisy art. 59 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wobec powyższego, jeżeli dysponuje Pan dowodami przemawiającymi za łamaniem prawa polegającym na wystawianiu „fałszywych zwolnień lekarskich”, ciąży na Panu społeczny obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwych organów. Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

Jednocześnie, mając na uwadze stopień prawnego uregulowania kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz możliwość zwrócenia się samego pracodawcy o taką kontrolę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pana wypowiedź i zawarte w niej sformułowania dotyczące udziału lekarzy w „demoralizacji narodu” uważam za nieuzasadnione i szkodzące wizerunkowi lekarzy i lekarzy dentystów.
Wskazać należy, iż przytoczone wypowiedzi mogą powodować spadek zaufania do lekarzy i lekarzy dentystów, a tym samym mieć negatywny wpływ na proces leczenia pacjentów.

Osoba zajmująca Pana stanowisko zobligowana jest, przy formułowaniu publicznych wypowiedzi, do daleko idącej ostrożności oraz pełnej świadomości konsekwencji wypowiadanych słów.

Mając na uwadze powyższe, jako Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, proszę o nieformułowanie pod adresem lekarzy i lekarzy dentystów podobnych zarzutów niepopartych dowodami”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie