21 lutego 2020

Rzecznik praw lekarza z naszej izby – pierwszy w Polsce dopuszczony do postępowania sądowego w obronie zawodu lekarza

Rzecznik praw lekarza, reprezentujący Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, przystąpił do postępowania w sprawie przeciwko jednemu z mazowieckich szpitali z powództwa lekarza, któremu bezprawnie wypowiedziano umowę o pracę w ramach rezydentury. Celem działań RPL jest ochrona indywidualnych interesów lekarza, ale też interesów zbiorowych środowiska lekarskiego.

Z prośbą o pomoc zgłosił się do rzecznika lekarz rezydent, któremu pracodawca w treści wypowiedzenia umowy o pracę nie wskazał przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Szpital argumentuje, iż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Rzecznik praw lekarza po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, postanowił wszcząć postępowanie. W jego ocenie przepisy dotyczące umowy o pracę zawieranej na czas określony z lekarzem rezydentem są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów kodeksu pracy, a umowa z rezydentem jest szczególnym rodzajem umowy na czas określony. Postępowanie sądowe jest w toku.

Ponadto RPL poinformował Ministerstwo Zdrowia o bezprawnym rozwiązaniu stosunku pracy i wniósł o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie