24 czerwca 2019

Sprawozdania do NFZ – pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 6 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekując na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej [Dz.U.2018. 2429] dokonała zmian w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  1. Zgodnie z przepisem art.23 ust.4 świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.
  1. Ta sama ustawa, z tą samą datą wejścia w życie, w znaczący sposób zmieniła sposób prowadzenia i sprawozdawania list oczekujących.  Listy oczekujących przestały być już częścią dokumentacji medycznej, gdyż weszły w skład większego dokumentu, jakim jest harmonogram świadczeń. Pomimo  wejścia w życie tego przepisu z dniem 1.07 br, art.11 omawianej ustawy zwolnił świadczeniodawców z prowadzenia harmonogramów do 31 grudnia br. oraz upoważnił ich do składania do końca 2019 r. raportów statystycznych zawierających zestaw danych określonych w dotychczasowym brzmieniu art.23 ustawy o świadczeniach. Harmonogramom zostanie więc w terminie późniejszym  poświęcony odrębny komunikat.

W związku jednak z mającym wejść w życie 1 lipca br. obowiązkiem sprawozdawania pierwszego wolnego terminu na każdy dzień roboczy Komisja ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie informuje iż:

  • Art.23 ustawy o świadczeniach zawiera dodatkowo przepis ust.4a zezwalający dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażenie zgody na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.

Aktualnie trwają rozmowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ujednolicenia zasad korzystania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich z tego uprawnienia.

Niezależnie od powyższego świadczeniodawcy zainteresowani pozostaniem przy cotygodniowym sprawozdawaniu powinni złożyć w swoim oddziale wojewódzkim Funduszu stosowny wniosek

Dariusz Paluszek

Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

 

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie