3 marca 2017

Stanowisko Prezydium ORL w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 roku

Stanowisko

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 roku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża zaniepokojenie rozdziałem rezydentur zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia podczas obecnie trwającej sesji kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne, oceniając, że nie odpowiada on aktualnym potrzebom młodych lekarzy, ich starszych kolegów a także pacjentom, gdyż ma wpływ na liczbę i dostępność lekarzy w ogóle.

Zmniejszona liczba zaplanowanych etatów (1856 w całym kraju w porównaniu do 1901 w sesji wiosennej w roku 2016) i ograniczenie liczby dziedzin, w których dostępne są rezydentury musi budzić niepokój całego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, a szczególnie młodych lekarzy, rozpoczynających swój rozwój zawodowy. W marcu 2016 r. o rezydenturę można było ubiegać się w 58 spośród 75 specjalizacji, a w 2017 r. jest ich jedynie w 20. Wśród specjalizacji lekarsko-dentystycznych przyznano tylko 2 etaty, z tego 1 na Mazowszu.

Zaproponowany przez Ministerstwo w trwającej sesji rozdział spowoduje, że wiele miejsc na rezydenturach nie będzie wykorzystanych. Dla przykładu, w całej Polsce już w sesji wiosennej dostępnych jest 300 miejsc z medycyny rodzinnej (16% całego naboru), a w województwie mazowieckim 100 spośród 270 przyznanych, a więc 37%. Tymczasem w tej specjalności szkolenie w trybie rezydentury odbywa obecnie około 1300 osób, w tym w trybie rezydenckim 2/3, a w trakcie 1. roku szkolenia w trybie rezydenckim jest około 200 osób. Można więc spodziewać się, że znaczna część rezydentur pozostanie niewykorzystana ze szkodą dla innych, poszukiwanych przez młodych lekarzy możliwości specjalizowania się.

Zupełnie niezrozumiałe i niezgodne z oczekiwaniami środowiska jest ograniczenie liczby miejsc rezydenckich w specjalnościach stomatologicznych. Reprezentatywna opinia lekarzy dentystów wskazuje, że ponad połowa (54%) osób nieposiadających specjalizacji chciałaby ją uzyskać, a wśród już posiadających specjalizację dalej specjalizować się chciałaby 1/3 (34%).

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie rozumie potrzebę kształtowania liczby specjalistów zgodnie z priorytetami ochrony zdrowia, ale stwierdza, że dokonany w sesji wiosennej 2017 podział miejsc prawdopodobnie w niewielkim tylko stopniu da oczekiwany efekt, spowoduje natomiast wzrost zapotrzebowania na odbywanie szkolenia w trybach pozarezydenckich, w tym także w ośrodkach zagranicznych. Aby zapewnić polskim pacjentom przynajmniej niemniejszą niż obecnie liczbę lekarzy potrzebne jest podejmowanie licznych równolegle prowadzonych i skoordynowanych działań poprawiających warunki kształcenia i pracy w Polsce. Jednym z nich powinno być uzgodnienie takiego systemu naboru na rezydentury, który będzie opierał się na przejrzystych zasadach i uwzględniał oczekiwania wyrażane przez młodych lekarzy i zaproponowane między innymi przez powołany MZ zespół ds. zmian w kształceniu podyplomowym. Pojedyncze działania, takie jak zastosowane w obecnej sesji naboru na rezydentury ograniczenie miejsc do specjalizacji priorytetowych, spowodują więcej niezadowolenia i nieporozumień niż korzyści.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża gotowość udziału w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki kształcenia oraz pracy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, które zmierzać będą do dostosowania rozwiązań do potrzeb środowiska lekarskiego a zarazem sprzyjać będą polepszeniu dostępności lekarzy dla pacjentów

Podpisane przez:

Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie